Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Date: 17-03-2021 05:03:55
KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU TP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 287

Một khách hàng EW3 ( Lao động định cư không tay nghề) người hàn Quốc của công ty Misamo đã được chấp thuận sau khi trải qua quá trình TP kiểm tra hồ sơ ( Reaffirmed: tái xác nhận) tại Sở Di Trú Hoa Kỳ ( USCIS). USCIS đã tự động chuyển hồ sơ khách hàng  sang Trung tâm chiếu khán quốc gia NVC.

Hồ sơ khách hàng này đã được chuyển về USCIS thanh tra vào đầu năm 2017. Đây là trường hợp đầu tiên được tái xác nhận TP diện EW3 trong các công ty Di trú tại Hàn Quốc. Có thể sẽ sớm có các trường hợp khác được tái xác nhận TP.