Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 105
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
105 KHÁCH HÀNG PH** CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỨNG NHẬN LAO… Misamo 16-10 26
104 QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI I-485 CỦA KHÁCH… Misamo 24-09 77
103 KHÁCH HÀNG H** CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỨNG NHẬN LAO… Misamo 01-08 100
102 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC NHẬN COMBO CARD Misamo 29-07 96
101 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC NHẬN COMBO CARD Misamo 24-07 154
100 [HOUSE OF RAEFORD] 01 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 16-04 342
99 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 18-09 504
98 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 11-09 287
97 [HOUSE OF RAEFORD] 2 KHÁCH HÀNG VN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 05-09 343
96 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 20-08 351
95 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG N** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 27-07 245
94 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 26-06 349
93 [PARAGUAY] KHÁCH HÀNG IN** NHẬN THẺ THƯỜNG TRÚ TRONG VÒNG 30… Misamo 29-05 868
92 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG P** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 21-05 377
91 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LEE** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 27-04 391
90 [B1/B2] KHÁCH HÀNG J** ĐƯỢC CẤP VISA DU LỊCH B1/B2 03/04/2018 Misamo 16-04 225
89 BIÊN LAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG… Misamo 14-03 393
88 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG NGUYỄN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỨNG… Misamo 27-02 472
87 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LÊ ** VÀ 3 KHÁCH HÀNG VN KHÁC ĐƯỢC… Misamo 27-02 431
86 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOON* ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 15-12 261
85 [VISA KHÔNG ĐỊNH CƯ'] KHÁCH HÀNG IM** ĐƯỢC CẤP VISA F2 NGÀY… Misamo 15-12 238
84 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 13-11 243
83 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 23-10 221
82 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG HEO** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 359
81 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG JANG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 236
80 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHO** VÀ OH** ĐẬU PHỎNG VẤN… Misamo 13-09 281
79 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOU** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 334
78 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 15-08 293
77 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG SONG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 293
76 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHOI** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 233