Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 100
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
100 [HOUSE OF RAEFORD] 01 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 16-04 318
99 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 18-09 567
98 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 11-09 315
97 [HOUSE OF RAEFORD] 2 KHÁCH HÀNG VN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 05-09 397
96 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 20-08 373
95 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG N** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 27-07 259
94 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 26-06 445
93 [PARAGUAY] KHÁCH HÀNG IN** NHẬN THẺ THƯỜNG TRÚ TRONG VÒNG 30… Misamo 29-05 282
92 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG P** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 21-05 406
91 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LEE** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 27-04 478
90 [B1/B2] KHÁCH HÀNG J** ĐƯỢC CẤP VISA DU LỊCH B1/B2 03/04/2018 Misamo 16-04 272
89 BIÊN LAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG… Misamo 14-03 422
88 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG NGUYỄN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỨNG… Misamo 27-02 498
87 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LÊ ** VÀ 3 KHÁCH HÀNG VN KHÁC ĐƯỢC… Misamo 27-02 448
86 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOON* ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 15-12 290
85 [VISA KHÔNG ĐỊNH CƯ'] KHÁCH HÀNG IM** ĐƯỢC CẤP VISA F2 NGÀY… Misamo 15-12 256
84 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 13-11 270
83 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 23-10 240
82 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG HEO** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 394
81 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG JANG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 267
80 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHO** VÀ OH** ĐẬU PHỎNG VẤN… Misamo 13-09 294
79 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOU** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 425
78 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 15-08 313
77 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG SONG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 320
76 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHOI** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 252
75 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG PARK** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 29-06 348
74 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐƯỢC CẤP VISA ĐỊNH… Misamo 06-06 329
73 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOON** VÀ KIM** ĐẬU PHỎNG… Misamo 31-05 277
72 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG LEE** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 23-05 284
71 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 18-05 292