Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 106
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
106 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁI XÁC NHẬN SAU TP Misamo 30-03 59
105 KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 23-03 41
104 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC CHẤP… Misamo 22-03 46
103 THÊM KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN… Misamo 22-03 43
102 THÊM MỘT KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU TP Misamo 18-03 56
101 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO HÀN QUỐC NHẬN ĐƯỢC CHẤP THUẬN SAU… Misamo 17-03 57
100 [HOUSE OF RAEFORD] 01 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 16-04 416
99 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 18-09 689
98 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 11-09 371
97 [HOUSE OF RAEFORD] 2 KHÁCH HÀNG VN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 05-09 508
96 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 20-08 437
95 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG N** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 27-07 322
94 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 26-06 563
93 [PARAGUAY] KHÁCH HÀNG IN** NHẬN THẺ THƯỜNG TRÚ TRONG VÒNG 30… Misamo 29-05 351
92 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG P** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 21-05 508
91 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LEE** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 27-04 583
90 [B1/B2] KHÁCH HÀNG J** ĐƯỢC CẤP VISA DU LỊCH B1/B2 03/04/2018 Misamo 16-04 342
89 BIÊN LAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG… Misamo 14-03 485
88 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG NGUYỄN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỨNG… Misamo 27-02 558
87 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LÊ ** VÀ 3 KHÁCH HÀNG VN KHÁC ĐƯỢC… Misamo 27-02 507
86 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOON* ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 15-12 358
85 [VISA KHÔNG ĐỊNH CƯ'] KHÁCH HÀNG IM** ĐƯỢC CẤP VISA F2 NGÀY… Misamo 15-12 321
84 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 13-11 336
83 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 23-10 306
82 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG HEO** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 462
81 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG JANG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 331
80 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHO** VÀ OH** ĐẬU PHỎNG VẤN… Misamo 13-09 358
79 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOU** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 565
78 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 15-08 366
77 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG SONG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 451