Các trường hợp nhận thẻ xanh thành công

Tổng số 100
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
100 [HOUSE OF RAEFORD] 01 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 16-04 367
99 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 18-09 634
98 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 11-09 343
97 [HOUSE OF RAEFORD] 2 KHÁCH HÀNG VN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN XIN ĐỊNH… Misamo 05-09 466
96 [HOUSE OF RAEFORD] 04 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 20-08 404
95 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG N** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 27-07 293
94 [HOUSE OF RAEFORD] 03 KHÁCH HÀNG CỦA MISAMO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT… Misamo 26-06 516
93 [PARAGUAY] KHÁCH HÀNG IN** NHẬN THẺ THƯỜNG TRÚ TRONG VÒNG 30… Misamo 29-05 316
92 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG P** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 21-05 469
91 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LEE** ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐƠN I-485… Misamo 27-04 542
90 [B1/B2] KHÁCH HÀNG J** ĐƯỢC CẤP VISA DU LỊCH B1/B2 03/04/2018 Misamo 16-04 310
89 BIÊN LAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG… Misamo 14-03 451
88 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG NGUYỄN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỨNG… Misamo 27-02 526
87 [HOUSE OF RAEFORD] KHÁCH HÀNG LÊ ** VÀ 3 KHÁCH HÀNG VN KHÁC ĐƯỢC… Misamo 27-02 478
86 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOON* ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 15-12 326
85 [VISA KHÔNG ĐỊNH CƯ'] KHÁCH HÀNG IM** ĐƯỢC CẤP VISA F2 NGÀY… Misamo 15-12 291
84 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN diện… Misamo 13-11 301
83 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 23-10 276
82 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG HEO** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 432
81 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG JANG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 299
80 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHO** VÀ OH** ĐẬU PHỎNG VẤN… Misamo 13-09 328
79 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOU** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 13-09 502
78 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 15-08 340
77 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG SONG** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 411
76 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG CHOI** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 09-08 283
75 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG PARK** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 29-06 380
74 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐƯỢC CẤP VISA ĐỊNH… Misamo 06-06 361
73 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG YOON** VÀ KIM** ĐẬU PHỎNG… Misamo 31-05 310
72 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG LEE** ĐẬU PHỎNG VẤN VISA… Misamo 23-05 311
71 [BẢO LÃNH THÂN NHÂN] KHÁCH HÀNG KIM** ĐẬU PHỎNG VẤN DIỆN… Misamo 18-05 316