Bản tin Visa Mỹ

Date: 17-07-2018 09:07:39
BẢN TIN VISA THÁNG 8/2018
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 563

 

Định cư diện làm việc

Theo bản tin visa tháng 08 được công bố ngày 10/7 vừa qua, ngoài diện EB-5 và EB-1 các diện định cư làm việc còn lại đều có ngày phê duyệt (Final Action Date) và ngày tiếp nhận hồ sơ (Filing Date) mở. Nghĩa là những người đang tạm trú tại Mỹ có thể cùng lúc nộp đơn xin định cư và đơn chuyển đổi trạng thái cư trú I-485.

Diện EB-5 có ngày phê duyệt (Final Action Date) là 01/08/2014.

Diện EB-1 có ngày phê duyệt (Final Action Date) là 01/5/2016.

 

Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Diện F1, dành cho đối tượng là con từ 21 tuổi trở lên độc thân của người có quốc tịch Mỹ, có gày ưu tiên phê duyệt là 08/05/2011, tăng 02 tuần so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ không đổi: 08/03/2012.

Diện F2A, dành cho đối tượng là vợ/chồng và con dưới 21 tuổi độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 22/06/2016, không đổi. Ngày tiếp nhận hồ sơ là 01/12/2017, không đổi.

Diện F2B, dành cho con từ 21 tuổi trở lên độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 22/10/2011 tăng 9 tuần. Ngày tiếp nhận hồ sơ không đổi, vẫn là ngày 08/01/2012.

Diện F3, dành cho con đã kết hôn của người có quốc tịch Mỹ, ngày ưu tiên phê duyệt là 15/06/2006 tăng 6 tuần. Ngày tiếp nhận hồ không đổi, ngày 22/09/2006.

Diện F4, dành cho anh chị em của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt 22/12/2004 tăng 5 tuần. Ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 01/05/2005, không đổi so với tháng trước.