Bản tin Visa Mỹ

Date: 18-02-2019 02:02:41
BẢN TIN VISA THÁNG 03/2019
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 750

(Công bố ngày 15/02/2019)

Định cư diện làm việc

Theo bản tin visa tháng 03/2019 được công bố ngày 15/02 vừa qua, tất cả các diện định cư làm việc đều có ngày tiếp nhận hồ sơ (Filing Date) mở trừ diện EB1, ngày ưu tiên không đổi so với tháng 2 là: 01/06/2018

Diện EB-1 có ngày phê duyệt (Final Action Date) là 01/01/2018 tăng 01 tháng so với tháng trước.

Diện EB-5 : các hồ sơ  đầu tư vào trung tâm vùng và  diện EB-4 : các hồ sơ tôn giáo đặc biệt hiện đang trong tình trạng tạm ngừng phê duyệt. Do ảnh hưởng của tình hình đóng cửa chính quyền liên bang vừa qua.

Diện EB-5 : các hồ sơ  đầu tư vào các vùng phát triển khác có ngày phê duyệt là 15/07/2016 tăng 04 tuần so với tháng trước đây.

Diện EB-2 và Diện EB-3 điều có ngày ưu tiên mở, đối với diện EB-3 thì áp dụng cho cả lao động định cư có tay nghề và không tay nghề.

 

Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Diện F1, dành cho đối tượng là con từ 21 tuổi trở lên độc thân của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt là 22/10/2011, tăng 01 tuần so với tháng trước. Ngày tiếp nhận hồ sơ: 08/04/2012.

Diện F2A, dành cho đối tượng là vợ/chồng và con dưới 21 tuổi độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 08/01/2017 tăng 05 tuần so với tháng trước, và ngày tiếp nhận hồ sơ là 08/12/2017, tăng 01 tuần so với tháng trước.

Diện F2B, dành cho con từ 21 tuổi trở lên độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 01/08/2012 tăng  03 tháng. Ngày tiếp nhận hồ sơ là 22/06/2014, không đổi so với tháng trước đây.

Diện F3, dành cho con đã kết hôn của người có quốc tịch Mỹ, ngày ưu tiên phê duyệt là 08/09/2006 tăng 02 tuần. Ngày tiếp nhận hồ là ngày 01/03/2007 đã tăng 04 tuần so với tháng trước.

Diện F4, dành cho anh chị em của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê là ngày 22/09/2005 tăng 03 tháng. Ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 22/06/2006, tăng 01 tuần so với tháng trước.