Bản tin định cư

Date: 17-09-2020 01:09:39
VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG CỦA VIỆC CHẬM CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 298

Giữa sự chậm trễ trong công việc của Sở Di trú (USCIS) về vấn đề cấp Giấy phép lao động (EAD) cho người nộp đơn nhập cư không được cấp đúng hạn, đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Theo National Law Review, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Sở Di trú đã phải đối mặt với các vụ kiện tập thể từ những người nhập cư bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong việc cấp giấy phép lao động trong năm nay.

Khoảng 75.000 người nộp đơn xin nhập cư đã nộp đơn và không nhận được giấy phép lao động (EAD).  Trong một vụ kiện tập thể đệ trình lên một tòa án liên bang ở Ohio vào tháng Bảy, họ đã nộp đơn xin giấy phép lao động (EAD) với Sở Di trú Liên bang và được chấp thuận. Nhưng họ khẳng định rằng thẻ EAD vẫn không được cấp phát và hiện đang gây ra một thiệt hại lớn.

Giấy phép lao động (EAD) là giấy chứng nhận do Sở Di trú cấp và được nộp cho người sử dụng lao động để người nộp đơn xin thường trú, thị thực lao động và người tị nạn có thể làm việc tại Hoa Kỳ.

Đơn xin giấy phép lao động năm nay đã được chấp thuận (Mẫu đơn I-765) nhưng nhiều người trong số những người nộp đơn đã không thể kiếm được việc làm vì họ không nhận được thẻ EAD hoặc không thể bắt đầu công việc sau khi tìm được việc làm.

Cơ quan quản lý nhập cư cho biết tình trạng này gây ra sự chậm trễ trong việc cấp giấy phép lao động do sự gián đoạn trong dịch vụ nhập cư kéo dài hơn ba tháng sau khi bùng phát dịch Corona 19 và sự thay đổi trong hợp đồng cấp chính phủ về sản xuất thẻ EAD.

Khi đối mặt với một vụ kiện tập thể trong những trường hợp như vậy, Bộ An ninh Nội địa và Sở Di trú đã đồng ý với các nguyên đơn rằng những người nộp đơn chưa được cấp thẻ EAD cũng sẽ chỉ nộp mẫu chấp thuận (I-765) cho người sử dụng lao động của họ sau khi họ đã được chấp thuận giấy phép lao động.

Sở Di trú cho biết biện pháp này chỉ áp dụng cho những đương đơn đã nhận được chấp thuận của Đơn xin giấy phép lao động (I-765) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 8 năm 2020. Sở Di trú nói thêm rằng biện pháp này là biện pháp tạm thời sẽ chỉ có hiệu lực đến ngày 1 tháng 12 năm nay.

Theo đó, các luật sư luật di trú cho biết rất may là Sở Di trú đã đồng ý một vụ kiện tập thể đối với những người xin giấy phép lao động và cho phép họ bắt đầu công việc chỉ với một mẫu đơn chấp thuận, ngay cả khi họ không nhận được giấy phép lao động.

Người ta chỉ ra rằng đơn xin cấp giấy phép lao động đã được xử lý trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn cách đây vài năm, nhưng gần đây, do bị trì hoãn vài tháng, những người nộp đơn đang chờ đợi mà không được chấp thuận giấy phép lao động không thể nhận được sự cứu trợ từ biện pháp này.