Bản tin định cư

Date: 04-06-2019 04:06:14
ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG TIẾP THEO ĐỐI ĐẦU CHÍNH SÁCH CỦA TRUMP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 294

 

Các ứng cử viên tổng thống tiếp theo trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ để đối mặt với Tổng thống Donald Trump, họ cho biết sẽ bãi bỏ chính sách nhập cư của Trump vào ngày đầu tiên nhậm chức và thúc đẩy cải cách nhập cư toàn diện.

Nếu ứng cử viên Beto O'Rourke của cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của đảng Dân chủ, được bầu, ông sẽ ban hành các mệnh lệnh hành chính để bãi bỏ tất cả các chính sách nhập cư của Trump từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ của mình. Ngoài ra, 11 triệu công dân không có giấy tờ sẽ được cấp tư cách pháp lý và quyền công dân.

Các ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ, cố gắng trở thành đối thủ của Trump, đang thúc đẩy cải cách nhập cư chính thức khi Tổng thống Donald Trump đã rút ra chính sách nhập cư của mình như một vũ khí chính để tuyên truyền lại vào năm 2020.

O'Rourke hứa rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ bãi bỏ các chính sách chống nhập cư của Trump ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức.

"Tôi sẽ ngay lập tức bãi bỏ chính sách của chính quyền Trump, chẳng hạn như chính sách cô lập gia đình ở biên giới, hoặc sự khủng hoảng của những người xin tị nạn ở Mexico", O'Rourke nói.

Tổng thống Trump đã tuyên bố bãi bỏ, nhưng ông sẽ hồi sinh chương trình DACA đối với những người nhập cư bất hợp pháp sống sót bởi Tòa án liên bang, cựu Dân biểu O'Rourke nói.

Ngoài ra, cha mẹ của những trẻ nhập cư bất hợp pháp đã bị cấm ở các tòa án liên bang của chương trình DAPA. O'Rourke nói rằng sẽ ra lệnh cho các quan chức nhập cư hoãn lại các lệnh ưu tiên bắt giữ của họ.

Beto O'Rourke nhấn mạnh rằng nếu ông trở thành tổng thống, chính quyền liên bang sẽ chấm dứt hợp đồng với các nhà tù do khu vực tư nhân điều hành, điều này sẽ giúp giảm đáng kể việc giam giữ những người nhập cư.

O'Rourke cho biết ông sẽ thúc đẩy một dự luật cải cách nhập cư toàn diện trong 100 ngày đầu tiên sau khi lệnh hành pháp của tổng thống khiến ông tắt đèn.

Trong cải cách nhập cư toàn diện, ông nói rằng ông sẽ theo đuổi một giải pháp sẽ trao tư cách pháp lý và cho phép quyền công dân và nhập cư cho tới 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, O'Leary nói.

O'Rourke cho biết ông sẽ xây dựng một hệ thống nhập cư dựa vào cộng đồng để giúp mỗi người xin tị nạn trong cộng đồng người nhập cư.