Bản tin định cư

Date: 08-10-2019 03:10:09
TỪ CHỐI NGƯỜI NHẬP CƯ MỚI KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 187

Những người nhập cư mới không có bảo hiểm y tế sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 3 tháng 11.

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ nếu không mua bảo hiểm y tế hoặc phải chứng minh khả năng thanh toán phí bảo hiểm, ngay cả khi đã được cấp thường trú tại nước ngoài.

Chính quyền Trump đã gây ra một cuộc tranh cãi khác sau khi thực hiện chính sách nhập cư mới cấm người nhập cư mới từ các quốc gia khác vào Hoa Kỳ trừ khi họ mua bảo hiểm y tế.

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào cuối tháng 11 khi những người nhập cư mới không mua bảo hiểm y tế hoặc cho thấy khả năng thanh toán phí bảo hiểm y tế.

Nghị định mới áp dụng cho những người nhập cư mới, những người xin thị thực nhập cư vào Hoa Kỳ. Đặc biệt, những người nhập cư được bảo lãnh bởi công dân Hoa Kỳ là thành viên gia đình ngay lập tức được đưa đến Hoa Kỳ bởi vợ hoặc chồng, cha mẹ và thường trú nhân.

Trẻ em và người tị nạn không phải là ngoại lệ.

Kể từ ngày 3 tháng 11, vợ/chồng và cha mẹ được bảo lãnh bởi công dân Hoa Kỳ, cũng như vợ/chồng và con cái được thường trú, phải mua bảo hiểm y tế trước khi họ vào Hoa Kỳ từ nước ngoài, hoặc trong vòng 30 ngày sau khi đến.

Nếu bạn không mua bảo hiểm y tế hoặc không thể thể hiện khả năng thanh toán bảo hiểm y tế của mình, bạn sẽ bị từ chối cấp thị thực nhập cư từ lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước ngoài, hoặc bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Chính quyền Trump nói rằng đây là một biện pháp để ngăn chặn những người nhập cư mới đến Mỹ và dựa vào phúc lợi của nhà nước, điều này gây áp lực lớn cho người nộp thuế ở Mỹ.

Chính quyền Trump sẽ bắt đầu một chính sách về phí công cộng mới là việc sẽ loại bỏ thường trú nhân nếu sử dụng phúc lợi của chính phủ. Nó được dự định sẽ được thi hành, nhưng nó được giải thích để ngăn chặn việc sử dụng các lợi ích y tế của người nhập cư Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, chính phủ sẽ tự động xác minh việc sử dụng phúc lợi của chính phủ khi chính sách phí công cộng mới được thi hành.

Sau khi các khoản phí công cộng mới có hiệu lực vào ngày 15, những người nhập cư Hoa Kỳ sẽ đủ điều kiện cư trú vĩnh viễn nếu họ sử dụng các lợi ích của chính phủ như hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ cắt giảm tem thực phẩm, bảo hiểm y tế và hỗ trợ nhà ở Phần 8 trong một năm trong thời gian ba năm sống ở Hoa Kỳ.

Nhưng chính sách nhập cư sử dụng phí công cộng mới của chính quyền Trump đang bị căng thẳng, vì hiện tại nó dễ bị ảnh hưởng về mặt pháp lý khi nhận lệnh đình chỉ từ tòa án liên bang 15 ngày trước.