Bản tin định cư

Date: 13-07-2020 02:07:21
TRUMP PHONG TỎA NHẬP CƯ - GIẢM 310.000 THƯỜNG TRÚ NHÂN VÀ 170.000 VISA VIỆC LÀM
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 290

Việc phong tỏa nhập cư do chính quyền Trump thực hiện sau cuộc khủng hoảng Corona được dự đoán sẽ làm giảm 310.000 thường trú nhân và 167.000 visa làm việc trong năm nay.

Kể từ khi phong tỏa nhập cư do chính quyền Trump thực hiện kể từ tháng 3, việc cấp thị thực nhập cư và thị thực việc làm chủ yếu ở nước ngoài đã bị đình chỉ cho đến cuối năm nay, điều này được cho là sẽ giảm hơn 30% so với năm trước.

Chính quyền Trump đã chỉ ra rằng họ sẽ giảm hơn 30% thị thực nhập cư và việc làm bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhập cư khác nhau mà gần như đã ngừng hoàn toàn việc cấp thường trú và thị thực thông qua cuộc khủng hoảng Corona.

Chính quyền Trump đã ngừng cấp thị thực nhập cư cho những người phê duyệt thường trú ở nước ngoài và đã ngừng cấp thị thực làm việc như H-1B, L-1 và J-1 cho đến cuối năm nay. Bên cạnh đó, nếu các sinh viên quốc tế chỉ nhận các lớp học trực tuyến, họ cũng sẽ bị hủy thị thực và chính quyền yêu cầu họ quay trở về nước.

Hành động chống nhập cư của chính quyền Trump đã khiến một số lượng lớn người nhập cư hoặc người muốn tìm việc ở Mỹ gặp khó khăn, và việc cấp thường trú và thị thực của Hoa Kỳ bị giảm mạnh.

Viện nghiên cứu chính sách nhập cư (MPI) đã ước tính rằng từ khi chính quyền Trump tuyên bố cho đến nay sẽ giảm số lượng cư dân thường trú là 312.000 trường hợp và thị thực việc làm là 167.000 trường hợp trong năm nay.

Họ tính toán rằng đối với trường hợp cha mẹ của công dân Hoa Kỳ - 1,1 triệu thẻ xanh được cấp mỗi năm, thì hiện tại sẽ giảm khoảng 66.782 thẻ xanh.

Ngoài ra, số người nhập cư diện bảo lãnh gia đình cũng dự kiến ​​sẽ giảm đi 184.912 thẻ xanh trong năm nay.

Người ta ước tính rằng nhập cư việc làm – hiện có 140.000 thường trú nhân được cấp mỗi năm, thì sẽ giảm 21.272 trường hợp.

Viện nghiên cứu chính sách nhập cư (MPI) tính toán do việc đình chỉ cấp thị thực ở nước ngoài cho đến cuối năm nay, mà 29.000 thị thực làm việc chuyên nghiệp H-1B và cũng sẽ giảm 19.000 thị thực H-4.

Ngoài ra, số lượng visa đào tạo trao đổi J-1 sẽ giảm 72.000 trường hợp và visa J-2 sẽ giảm 11.000 trường hợp.

Người ta ước tính rằng 6000 thị thực L-1 sẽ bị giảm trong năm nay và 7000 thị thực L-2 gia đình sẽ bị giảm.

Cuối cùng, họ phân tích rằng chính quyền Trump để cố tình sử dụng cuộc khủng hoảng Corona để chặn thị thực nhập cư và giảm đáng kể việc cấp thị thực thường trú và làm việc hơn 30%, và sử dụng chúng để tập hợp những người ủng hộ chống nhập cư.