Bản tin định cư

Date: 19-02-2019 04:02:04
TRUMP KHẨN CẤP ĐẤU TRANH PHÁP LÝ VÌ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP BIÊN GIỚI
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 302

 

Tổng thống Donald Trump đang bước vào một cuộc đấu tranh pháp lý, đệ đơn kiện phía Dân chủ, để tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhắm vào 6,7 tỷ đô la Mỹ cho Rào cản biên giới.

Trong cuộc chiến pháp lý này, Tòa án quận Liên bang và Tòa án phúc thẩm ở khu vực phía tây, bao gồm cả California, có khả năng ban hành lệnh đình chỉ, và có thể phải đưa tới Tòa án tối cao, nhưng thật sự phải mất nhiều năm. Ngân sách sử dụng cho Rào cản biên giới được cảnh báo rằng nó sẽ không thể được thực hiện trong thời gian dài.

Có một cuộc tranh luận vi hiến và đấu tranh pháp lý về tuyên bố khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Trump vào Ngày của Tổng thống.

Chính phủ các bang ở các khu vực dân chủ yếu, bao gồm California, đã đệ đơn kiện chống lại các vụ kiện Hiến pháp chống lại tình trạng khẩn cấp quốc gia của Trump vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, để loại bỏ thẩm quyền của quốc hội và lạm dụng quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp. tạo thành một cuộc đấu tranh pháp lý để đưa ra một vụ kiện vi hiến và ngăn chặn việc sử dụng ngân sách hàng rào biên giới.

Tổng chưởng lý bang California, ông Javier Vesera nói trong cuộc họp ngày 17/2 rằng “California hợp nhất với các bang khác và sẽ lập tức đệ đơn kiện tuyên bố khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Trump để ngăn chặn ngân sách rào cản biên giới.”

“Tôi thừa nhận rằng Tổng thống Trump không cần thiết phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia”,“Tôi thừa nhận rằng đó không phải là điểm mấu chốt trong cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia ở biên giới phía Nam.”

"Khi Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, ông đã bị kiện, và thua kiện trong mỗi tòa án quận liên bang, sau đó sẽ kéo đến một Tòa án Tối cao bảo thủ để xử lý."

Trên thực tế, Tổng thống Trump đã nói vào cuối tuần trước rằng "các tòa án liên bang và Tòa án phúc thẩm liên bang thứ 9 ở San Francisco có khả năng đưa ra các quyết định tồi tệ, nhưng chúng tôi hy vọng Tòa án tối cao liên bang sẽ đưa ra các quyết định công bằng".

Trump cho biết trong 8 tỷ USD của Rào cản biên giới, hiện có một cuộc chiến pháp lý để ngăn chặn 6,7 tỷ USD được dành cho ngân sách, không bao gồm 1,3 tỷ đô la cho ngân sách khác.

Các chuyên gia pháp lý dự đoán rằng các Tòa án quận liên bang tiến bộ, như California, sẽ ban hành lệnh đình chỉ thi hành các loại trừ ngân sách và ngân sách rào cản biên giới thông qua tuyên bố khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Trump.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng, nếu ngân sách rào cảo biên giới 6,7 tỷ USD mà Tổng thống Trump tuyên bố là tình trạng khẩn cấp, không thể thực hiện trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và thực sự có thể trở nên mất trắng.