Bản tin định cư

Date: 01-12-2020 02:12:36
TỒN ĐỌNG HỐ SƠ Ở TÒA ÁN DI TRÚ TĂNG LÊN MỨC CAO NHẤT TRONG LỊCH SỬ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 306

 

Số lượng các vụ kiện hiện đang được xét xử tại Tòa án di trú được cho là lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Theo một báo cáo được công bố vào ngày 24/11 bởi Trung tâm Thông tin Đánh giá và Hồ sơ Doanh nghiệp (TRAC) thuộc Đại học Syracuse, tính đến cuối tháng 10 thì tại tòa án di trú có đến 1.127.3885 trường hợp đang chờ xử lý.

Đây là mức tăng khoảng 10.000 hồ sơ so với 1.262.765 trường hợp đang chờ xử lý trong cùng kỳ năm ngoái, nhưng nó là mức tăng khổng lồ (tương đương 146%) so với 51.6031 trường hợp vào cuối năm 2016, ngay trước khi chính quyền Donald Trump ra mắt.

Nói cách khác, trong chính quyền Trump, sự tắt nghẽn các tòa án di trú đã tăng gấp đôi, tăng 16% từ đầu năm 2017 đến tháng 10, và 22,1% trong năm tài khóa 2017-2018 và 33,3% trong năm tài khóa 2018-2019.

Số lượng đơn xin tị nạn ở mức thấp nhất, bao gồm 1380 đơn vào tháng 3 năm 2020 và 1157 đơn vào tháng 5, dường như đã bị ảnh hưởng bởi chính sách của chính quyền Trump và việc đóng cửa tòa án do tình hình dịch Corona 19. Trong tổng số các trường hợp, 72% dân tị nạn đến từ bốn quốc gia Nam Mỹ, bao gồm Guatemala, Honduras, Mexico và El Salvador. Còn lại là các trường hợp công dân Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Brazil và Trung Quốc.

Số trường hợp mới thuộc “Chính sách chờ đợi của người Mexico (MPP) của chính quyền Trump trong các phiên điều trần về người xin tị nạn” là 662 trường hợp, giảm đáng kể so với năm tài chính trước đó (5042 trường hợp). Khi số lượng các trường hợp tồn đọng của Tòa án di trú tăng lên, thời gian chờ đợi trở nên dài hơn, và thời gian chờ đợi trung bình trên toàn quốc là 829 ngày. Con số này dài hơn gần 25% so với 672 ngày vào cuối năm 2016.