Bản tin định cư

Date: 11-09-2018 09:09:42
TIẾN HÀNH TỪ CHỐI NGAY LẬP TỨC CÁC HỒ SƠ NHẬP CƯ THIẾU GIẤY TỜ - NỖI LO NGẠI VỀ VIỆC BỊ TỪ CHỐI
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 290

 

Chính sách nhập cư mới của Bộ Di Trú (USCIS), sẽ từ chối ngay lập tức các hồ sơ thiếu tài liệu cần thiết hoặc giấy tờ chứng minh, mà không cần Yêu cầu tài liệu bổ sung (RFE) hoặc Thông báo ý định từ chối (NOID), sẽ được thực thi vào ngày 11/9 khi nhận được đơn xin nhập cư.

Chính sách mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 11/9, mang đến nỗi lo ngại rằng với một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn đến việc bị từ chối của các đơn xin nhập cư.

Chính sách này cho phép các nhân viên thanh tra, có quyền từ chối ngay lập tức các đơn xin di trú không đạt tiêu chuẩn, mà không cần phải đưa ra Yêu cầu bổ sung (RFE) hoặc Thông báo ý định từ chối (NOID). 

Ví dụ: Nếu bạn gửi đơn xin thay đổi tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ (I-485), mà không nộp kèm chung với Đơn bảo lãnh tài chính (I-864) – được yêu cầu nộp cùng lúc, thì sẽ bị từ chối ngay lập tức mà không cần gửi RFE và NOID. 

Điều này được hiểu là một sự đảo ngược với chính sách của Obama, điều này đã cho phép chính quyền Trump từ chối các ứng viên nhập cư bị từ chối một cách ngẫu nhiên với những lỗi nhỏ nhặt, mà không có bất kỳ sự khoan nhượng nào.

Nếu đơn xin nhập cư bị từ chối, nó sẽ bị trì hoãn trong vài tháng, và đồng thời với việc bị từ chối, tài liệu còn rơi vào tình trạng bất hợp pháp. Nó gây ra lo lắng rằng con đường đến Mỹ nhập cư sẽ đột nhiên gặp khó khăn.

Do đó, từ ngày 11/9, tất cả các đơn xin nhập cư, đơn xin thị thực, đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú, vv… phải được nộp cho Bộ đi trú với sự trợ giúp của luật sư di trú sau khi hoàn thành đầy đủ các giấy tờ cần thiết.