Bản tin định cư

Date: 21-05-2019 09:05:26
THỐNG KÊ THỊ THỰC NHẬP CƯ ĐƯỢC CẤP THÁNG 04/2019 THEO NƠI CẤP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 299

Dưới đây là thống kê số lượng Thị thực định cư điện làm việc EW3 được cấp trong tháng 04/2019 theo nơi cấp.