Bản tin định cư

Date: 05-11-2020 10:11:47
THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN CHO VIỆC SÀNG LỌC ĐỐI TƯỢNG H-1B
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 311

Chính quyền Donald Trump đang thúc đẩy việc bãi bỏ hệ thống xổ số ngẫu nhiên cho thị thực việc làm chuyên nghiệp (H-1B).

Theo sửa đổi đối với phương thức cấp thị thực H-1B được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) công bố vào ngày 28/10 rằng nếu phương pháp rút thăm ngẫu nhiên bị bãi bỏ và đơn xin thị thực lao động vượt quá quy mô phát hành hàng năm, nó được thay đổi thành một phương thức trong đó thị thực được cấp ưu tiên với những người nộp đơn có mức lương cao. Việc sửa đổi này có thời hạn lấy ý kiến ​​công chúng trong 30 ngày.

Nếu sửa đổi được áp dụng, người ta cho rằng lao động nước ngoài, sẽ bị hạn chế đáng kể trong việc cấp thị thực lao động.

Cụ thể, khi Sở Di Trú (USCIS) chấp nhận và phê duyệt các đơn xin H-1B, nếu việc cấp hàng năm vượt quá quy mô của đơn đăng ký, bản sửa đổi quy định áp dụng mức lương tiêu chuẩn (OES prevailing wage) do Bộ Lao động (DOL) đặt ra và tiêu chuẩn tiền lương được ban hành theo thứ tự cao nhất.

Tiêu chuẩn tiền lương được chia thành bốn mức theo khu vực và loại công việc.Theo nhóm nghiên cứu của Washington DC, Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế (EPI), vào tháng 2 năm 2020, mức đầu tiên của lực lượng lao động phát triển phần mềm ở Washington DC là 75,712 USD và mức thứ hai là  96,595 USD, thứ ba là 117,458 USD, và thứ tư là 13,8341 USD.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) dự đoán rằng những người nộp đơn có mức lương thấp hơn cấp 1 bị loại là chuyện đương nhiên, tuy nhiên khoảng 25% những người nộp đơn có mức lương cấp 2 vẫn có thể bị loại khỏi cấp thị thực.

Vì lý do này, nếu phương pháp sửa đổi mới được áp dụng, dự kiến ​​sẽ gây ra gánh nặng đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thuê lao động nước ngoài theo diện H-1B với mức lương thấp.

Thị thực H-1B, được cấp để tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài, hiện đang có nhu cầu nhiều nhất, chủ yếu trong các lĩnh vực khoa học và thông tin và truyền thông.

Số lượng phát hành hàng năm là 85.000 trường hợp, và hiện tại, sau khi nhận đơn đăng ký cho năm tài chính tiếp theo trong 5 ngày làm việc kể từ ngày 1 tháng 4 hàng năm, số lượng hồ sơ nhận được hàng năm (65.000 đối với sinh viên đại học, 20.000 đối với thạc sĩ). Vượt quá, một cuộc xổ số điện toán ngẫu nhiên được chọn cho ban giám khảo.

Mặt khác, ngay sau khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) công bố dự luật sửa đổi, ngành công nghệ thông tin tập trung vào các công ty lớn có nhu cầu cao về thị thực H-1B đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích.