Bản tin định cư

Date: 06-09-2019 02:09:10
THẤT BẠI NẾU KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ YÊU CẦU TÀI LIỆU BỔ SUNG CỦA SỞ DI TRÚ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 88

 

Có nhiều trường hợp bị yêu cầu tài liệu bổ sung và trì hoãn một vài tháng hoặc thậm chí bị bác bỏ, do đó các luật sư di trí yêu cầu người nộp đơn phải thường xuyên chú ý hơn.

Các luật sư di trú chỉ ra rằng khi nhận được một yêu cầu tài liệu bổ sung (RFE), bạn phải xác định những gì đang được ban hành và những gì họ yêu cầu, chuẩn bị các tài liệu cần thiết và nộp chúng trong một khoảng thời gian xác định.

Trong quá trình nhập cư, có nhiều trường hợp nhận được Yêu cầu tài liệu bổ sung (RFE) và đang được xử lý khá chậm trễ hoặc có thể bị từ chối.

Cần thận trọng vì các thủ tục nhập cư có thể bị trì hoãn trong ít nhất vài tháng hoặc nhiều năm và một chút bất cẩn thì thủ tục nhập cư có thể bị hủy bỏ ngay.

Yêu cầu của cơ quan xuất nhập cảnh được đưa ra khi bằng chứng được đệ trình bởi người nộp đơn nhập cư (hoặc người bảo trợ) không đủ rõ ràng.

Khi bạn nhận nộp đơn xin nhập cư và được yêu cầu cung cấp một tài liệu bổ sung, bạn phải hiểu chính xác lý do tại sao bạn lại nhận được yêu cầu một tài liệu bổ sung, loại tài liệu bạn đang được yêu cầu.

Các chuyên gia nhập cư khuyến nghị rằng các câu trả lời phản hồi và bằng chứng bổ sung để đáp ứng yêu cầu bổ sung tài liệu phải được sắp xếp theo cách mà các quan chức di trú có thể dễ dàng xác định.

Đó là một ý tưởng tốt để nhóm các câu trả lời của bạn và các tài liệu hỗ trợ theo thứ tự các câu hỏi theo yêu cầu của Tài liệu bổ sung theo mục lục được đưa ra.

Cuối cùng, khi gửi các tài liệu hỗ trợ, điều quan trọng là phải tuân theo thời hạn được quy định của Sở di trú.

Không nộp đúng hạn có thể dẫn đến việc không đáp ứng các yêu cầu bổ sung và có thể dẫn đến việc bị từ chối toàn bộ đơn xin nhập cư.

Cho dù các tài liệu hỗ trợ chính xác đến mức nào, thì đơn xin nhập cư cũng có thể bị trì hoãn ít nhất vài tháng và dẫn đến việc bị từ chối nếu người nhập cư không đáp ứng đủ yêu cầu.