Bản tin định cư

Date: 08-05-2019 02:05:00
TĂNG NHẸ TẤT CẢ CÁC LOẠI THUẾ VÀ GIẢM NHẸ TIỀN HOÀN THUẾ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 294

Năm nay, khi việc cắt giảm thuế đầu tiên của Trump được áp dụng đó là tiền thuế tăng nhẹ, trong khi tiền hoàn thuế lại giảm nhẹ.

Số báo cáo thuế đã tăng 0,2% lên gần bằng mức của năm ngoái và số tiền hoàn thuế mà người nộp thuế trả lại đã giảm 2% xuống mức trung bình 2725 đô la mỗi hộ, theo IRS (Cục Thuế nội bộ) cho biết.

Quỹ tái nộp thuế, được gọi là tiền thưởng vào tháng 13 đem tới kết quả đáng thất vọng đối với những người nộp thuế ở Hoa Kỳ, những người mong đợi được hoàn thuế nhưng vì cắt giảm thuế đặc biệt của Trump mà hoàn toàn thất vọng.

Do việc nộp thuế thu nhập cá nhân Liên bang cho năm 2018, kết thúc vào ngày 15 tháng 4, IRS (Thuế nội bộ thuế) đã tăng 0,2% tiền thuế, trong khi tiền hoàn thuế giảm 2%.

Theo IRS, người nộp thuế ở Mỹ đã nộp báo cáo thuế của 137,23 triệu hộ gia đình trong năm nay, tăng 0,2% so với 136,92 triệu hộ gia đình năm trước

73,2% số tiền khai thuế của người nộp thuế báo cáo rằng họ đã nhận được tiền hoàn thuế của họ.

Tỷ lệ hoàn thuế cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với 73,1% của năm ngoái.

95,33 triệu hộ gia đình nhận được tiền tái cấp vốn và số hộ gia đình tăng 330.000 hộ so với năm trước.

Mặt khác, quỹ hoàn thuế trung bình cho mỗi hộ gia đình là 2.725 đô la, giảm 2% so với 2.780 đô la năm ngoái.

Mặc dù các yếu tố cơ bản của người nộp thuế đang giảm mạnh, những người nộp thuế vẫn có thể tìm thấy lợi ích của tín dụng thuế trẻ em, tăng gấp đôi giá trị, tăng nhẹ do sự đánh giá cao của người nộp thuế ở Mỹ.

Người nộp thuế có con phụ thuộc và người nộp thuế có người phụ thuộc thấp hơn sẽ thấy lợi ích thuế tăng đáng kể và tiền hoàn thuế tăng, trong khi nhiều người không nộp thuế dường như đã thất vọng vì giảm quỹ hoàn thuế.

Ưu đãi thuế và hoàn thuế đã tăng đáng kể trong các gia đình có trẻ em phụ thuộc có tín dụng thuế đã tăng gấp đôi từ $ 1.000 đến $ 2.000 mỗi người.

Mặt khác, nếu không có con cái phụ thuộc hoặc các khoản khấu trừ cho mỗi mục và giới hạn tín dụng thuế của tiểu bang là 10.000 đô la.