Bản tin định cư

Date: 06-06-2019 03:06:21
SỰ KHÁC BIỆT LỚN GIỮA MỨC THU NHẬP CỦA TẦNG LỚP TRUNG LƯU GIỮA CÁC BANG HOA KỲ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 295

Tầng lớp trung lưu ở Hoa Kỳ, thu nhập trung bình hàng năm phải nằm trong khoảng từ 40.000 đô la đến 120.000 đô la, nhưng nó luôn thay đổi rất nhiều từ tuần này sang tuần khác.

Khu vực có thu nhập trung bình lớn thứ nhất là Bang Maryland với 72.500 đô la, Washington DC đứng thứ 5 với 67.500 đô la và California ở vị trí thứ 11 với 60.000 đô la.

Ở Hoa Kỳ, tầng lớp trung lưu có thể thay đổi từ thể chế này sang thể chế khác, với thu nhập hàng năm từ  40.000 đô la đến 120.000 đô la là phổ biến nhất.

Tuy nhiên, do chi phí sinh hoạt thay đổi nên thu nhập hàng năm, được coi là tầng lớp trung lưu, thay đổi rất nhiều từ tuần này sang tuần khác.

Trung tâm nghiên cứu đã phân tích các số liệu thống kê như điều tra dân số và thấy rằng các khung thu nhập trung bình cho mỗi tuần khác với giá trị trung bình cũng như phạm vi.

Bang Maryland có thu nhập trung bình cao nhất trong số tầng lớp trung lưu trong cả nước, đạt  72,483 đô la.

Để được gọi là tầng lớp trung lưu ở Maryland, bạn phải kiếm được ít nhất 48,322 đô la, và nhiều nhất có thể lên tới 144.466 đô la được phân loại là tầng lớp trung lưu.

Khu vực cao thứ hai là Alaska với 72,237 đô la và thứ ba là New Jersey với 70,165 đô la.

Vị trí thứ tư là Hawaii ở mức 60,820 đô la và vị trí thứ năm là 67.572 đô la tại Washington DC.

Virginia, liên hệ với Washington DC, đứng thứ chín, với thu nhập trung bình thu nhập trung bình là  62,666 đô la, thấp hơn  10,000 đô la so với Maryland hiện đang xếp hạng nhất.

California, đứng thứ 11 với thu nhập trung bình là 60,190 đô la và New York ở vị trí 17 với 57,369 đô la.

Georgia xếp thứ 34 với 48,729 đô la và Florida xếp thứ 40 với 46,036 đô la.