Bản tin định cư

Date: 23-09-2020 02:09:38
SỞ DI TRÚ BAN HÀNH LẠI QUY ĐỊNH PHÍ CÔNG CỘNG
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 162

Sở Di Trú (USCIS) ban hành lại các hạn chế nhập cư đối với những người thụ hưởng phí công bắt đầu từ ngày 13 tháng 10, chính sách mà các Tòa án quận liên bang và các Tòa án cấp cao liên bang đã khiến người nộp đơn bối rối với các phán quyết khác nhau.

Được thông báo rằng nó sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 10, nhưng sẽ an toàn để nộp Tuyên bố về quyền tự túc (I-944) là từ bây giờ.

'Tuyên bố Tự túc (I-944)' là một mẫu đơn nhập cư chứng minh rằng người nộp đơn có khả năng tự túc về kinh tế để không phải nhận trợ cấp phí công khi nộp các tài liệu nhập cư như Đơn xin điều chỉnh tình trạng thường trú (I-485). .

Mẫu đơn Tuyên bố Tự túc (I-944) bao gồm 20 câu hỏi bổ sung, bao gồm tuổi và tình trạng sức khỏe của người nộp đơn, chi phí y tế dự kiến, tình trạng bảo hiểm y tế và mức thu nhập.

Đơn xin không chỉ hỏi về tình trạng của người nộp đơn mà còn về mọi người trong gia đình, bao gồm giáo dục, sức khỏe cá nhân, bảo hiểm y tế, chứng chỉ hoặc giấy phép hữu ích trong cuộc sống, ngôn ngữ, điểm tín dụng, có nộp đơn phá sản hay không, sở hữu tài sản, khai thuế, báo cáo thu nhập và các thông tin khác. Thậm chí họ còn hỏi liệu có bất kỳ trái phiếu hoặc khoản nợ nào không.

Các đơn có thể nộp là Đơn xin điều chỉnh tình trạng của người xin thường trú (I-485), Đơn xin thị thực lao động không định cư (I-129), Đơn xin thay đổi thị thực (I-539), Đơn xin tạm hoãn cấm tái nhập cảnh (I-601), Giấy chứng nhận tài chính của người bảo lãnh (Có 12 mẫu đơn bao gồm I-864) và Đơn xin miễn lệ phí (I-912).

Để tham khảo, các chương trình hỗ trợ công hiện có bao gồm hỗ trợ tiền mặt (TANF hoặc SSI) và chăm sóc dài hạn thông qua Medicaid (thường trú tại các viện dưỡng lão).

Ngoài viện trợ tiền mặt SSI và Phúc lợi TANF hiện có, thì chính sách mới được thực hiện bao gồm phiếu thực phẩm mới (SNAP), bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp, Medicaid dịch vụ chăm sóc dài hạn do chính phủ tài trợ, cho thuê nhà ở công cộng, cho thuê và hỗ trợ nhà ở, và phiếu mua hàng đã được thêm vào.

Không áp dụng cho Obama Care và quyền công dân, những gì con bạn nhận được, những gì bạn nhận được khi mang thai và những gì bạn nhận được khi còn là trẻ vị thành niên dưới 21 tuổi.

Theo quy định này, nếu bạn sử dụng các phúc lợi công cộng do chính phủ chỉ định tổng cộng từ 12 tháng trở lên trong thời hạn 36 tháng, thì việc thay đổi, gia hạn thị thực và đơn xin thường trú của bạn sẽ bị loại bỏ ngay. Nếu bạn sử dụng các khoản trợ cấp phúc lợi khác nhau của chính phủ trong một tháng, nó sẽ được tính là hai tháng.

Mục đích của Quy chế Hỗ trợ Công là lọc ra những người nghèo và tránh nhập cư, và hơn 50% tổng số bị từ chối thẻ xanh vì có khả năng nhận được sự trợ giúp của chính phủ sau khi nhận được thẻ xanh. Nếu một người nhập cư đang xin thường trú đăng ký chương trình phúc lợi tiền mặt, chương trình này có thể bị từ chối khi xin thường trú trong tương lai, và thậm chí thường trú nhân có thể bị từ chối nhập cảnh nếu họ ở nước ngoài hơn 6 tháng.