Bản tin định cư

Date: 30-09-2019 03:09:49
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI I-485 CỦA KHÁCH HÀNG MISAMO VIỆT NAM
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 654

I-485 là gì?

Đơn xin chuyển đổi trạng thái đối với những người đã nhận được visa định cư tạm thời hợp pháp ở Mỹ như Visa du lịch (B-1/B-2), Du học (F-1), Làm việc (H-1B) v.v…, làm đơn xin thay đổi sang tình trạng thường trú ngay trong nước Mỹ.

Sau khi bạn có được phê duyệt đơn xin định cư I-140, được phép tạm trú hợp pháp tại Mỹ thông qua Visa du lịch (B1/B2), Visa du học (F1), Visa làm việc có chuyên môn (H-1B).., Nếu bạn muốn thay đổi tình trạng của mình từ tạm trú sang thường trú nhân, bạn sẽ cần phải nộp đơn I-485 cho Sở Di Trú.

 

Qui trình thực hiện

Khách hàng NG ** ký hợp đồng với Misamo ngày 19/3/2018 và được công ty tuyển dụng nộp đơn xin Chứng nhận lao động vào ngày 26/3/2018. Chứng nhận lao động được phê duyệt ngày 02/8/2018.

Ngày 26/8/2018, khách hàng NG ** nhập cảnh vào Mỹ bằng visa B1/B2.

Sở Di trú Hoa Kỳ tiếp nhận đơn I-140 vào ngày 30/11/2018. Sau đó, khách hàng NG ** đã nộp đơn xin chuyển đổi trạng thái cư trú I-485 vào ngày 11/01/2019. Đơn xin cấp Giấy phép tái nhập cảnh I-131 và đơn xin cấp Giấy phép làm việc I-765 ( Combo Card) đã được nộp cùng lúc với đơn I-485.

 

Ngày 22/7/2019: khách hàng NG ** đã được cấp Combo Card.

Ngày 25/9/2019: khách  hàng bắt đầu làm việc tại nhà máy của công ty tuyển dụng.

Misamo xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã luôn tin tường và đồng hành cùng Misamo.

 

Misamo có hỗ trợ gói dịch vụ chuyển đổi trạng thái cư trú ngay tại Mỹ đối với những khách hàng có sẵn visa du lịch, du học hoặc làm việc. Những khách hàng của Misamo từng nộp đơn chuyển đổi trạng thái cư trú I-485 tại Mỹ đều 100% thành công và đã nhận được Thẻ Xanh ngay sau khi phỏng vấn mà không vướng vào tình trạng AP/TP. Hình thức này giúp rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, đương đơn có thể tự do làm việc tại Mỹ và tái nhập cảnh một cách hợp pháp trong thời gian chờ đợi Thẻ Xanh.

* Công ty tư vấn định cư hàng đầu:  MISAMO

- Điện thoại: (028) 38377896 - 38377897

- Email: misamoviet@outlook.com

- Trang web thông tin định cư được tìm kiếm số 1: www. Misamogo.com

- Website tiếng Việt: www.misamovn.com

- Diễn đàn chia sẻ thông tin định cư Mỹ có 52.000 thành viên từ năm 2003: café.daum.net/usaimm

- Tỷ lệ phê duyệt đơn xin nhập cư I-140 cao nhất

- Không có khách hàng thưa kiện, tố cáo, yêu cầu bảo hiểm chi trả

- Đảm bảo điều kiện hợp đồng tốt nhất

- Công ty tuyển dụng đối tác nằm tại vị trí có môi trường sống và học tập thuận lợi nhất nước Mỹ