Bản tin định cư

Date: 18-09-2020 09:09:21
QUỐC TỊCH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUỐC TỊCH TỰ ĐỘNG CHO TRẺ EM
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 280

Đối với trẻ em có hộ khẩu thường trú có thể nộp đơn trực tiếp và nhận quốc tịch thông qua các thủ tục chung nếu chúng trên 18 tuổi, nhưng khi chúng dưới 18 tuổi quyền công dân sẽ tự động nhận được nếu một trong hai cha hoặc mẹ có quốc tịch. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không thể nộp đơn xin quốc tịch một mình.

Kể từ khi công bố “Đạo luật quyền công dân trẻ em năm 2000”, một con đường đã mở ra cho trẻ em tự động trở thành công dân thông qua việc nhận quyền công dân của cha mẹ trước năm chúng 18 tuổi. Trong trường hợp này, có hai cách để chứng minh tình trạng công dân của mình. Một là xin hộ chiếu Hoa Kỳ và hai là xin giấy chứng nhận quốc tịch. Bạn có thể xin và nhận hộ chiếu Hoa Kỳ ngay lập tức, trong khi giấy chứng nhận quốc tịch rất tốn kém và mất nhiều thời gian.

Gần đây, ngày càng nhiều trường hợp đến xin cấp căn cước công dân vì nhiều lý do. Việc xin giấy chứng nhận quốc tịch của một đứa trẻ ngay sau khi cha mẹ có quốc tịch sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Giấy chứng nhận Quốc tịch có thể được áp dụng thông qua mẫu N-600 và lệ phí nộp đơn hiện tại là 1,170 USD bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 sẽ là 1,000 USD. Chi phí nộp Đơn xin nhập quốc tịch N-400 hiện là 725 USD sẽ tăng lên là  1.170 USD từ ngày 2 tháng 10. Thời gian làm thủ tục cũng lâu hơn so với N-400. Mất 15-18 tháng ở New York, 9-16 tháng ở Los Angeles, 8,5-16 tháng ở Newark, New Jersey, 9,5-16,5 tháng ở Houston, Texas và 9-16 tháng ở Seattle.

Có nghĩa là dù không phải thi quốc tịch, nhưng quy trình và thời gian để được cấp chứng chỉ quốc tịch tương tự như N-400. Nếu một thời điểm nhất định cần phải có giấy chứng nhận quốc tịch, thì để an toàn có thể lập kế hoạch nộp đơn trước khoảng ba năm, cộng với khoảng thời gian nộp đơn xin nhập quốc tịch của cha mẹ và quá trình cấp giấy chứng nhận quốc tịch của trẻ.

Một điều cần lưu ý khi xin giấy chứng nhận quốc tịch cho trẻ là tên. Không quan trọng nếu bạn giữ nguyên tên gốc, nhưng nếu bạn muốn thay đổi chính tả hoặc đổi tên, bạn phải thay đổi tên tại tòa trước khi nộp đơn xin N-600 để có thể dễ dàng thay đổi cả giấy chứng nhận công dân và hộ chiếu của bạn. Nói chung, thủ tục thay đổi tên tại tòa án ngắn hơn một chút so với thủ tục N-400, vì vậy nếu cha mẹ nộp đơn xin nhập quốc tịch N-400, thủ tục đổi tên cho con có thể được thực hiện đồng thời để có thể cấp giấy chứng nhận công dân và hộ chiếu dưới tên mới.

Các tài liệu cần thiết khi nộp đơn xin N-600 bao gồm bằng chứng khai sinh, giấy chứng nhận quốc tịch của một trong các bậc cha mẹ, thẻ thường trú nhân của trẻ em, hồ sơ sống ở Hoa Kỳ với cha mẹ của công dân và giấy tờ thay đổi tên của tòa án. Nguyên tắc là thực hiện phỏng vấn, nhưng trong nhiều trường hợp được miễn phỏng vấn. Nếu bị từ chối, bạn có thể kháng cáo.