Bản tin định cư

Date: 22-05-2019 02:05:24
QUÂN ĐỘI HOA KỲ - NGƯỜI NHẬP CƯ BỊ TỪ CHỐI CÁC ĐƠN XIN NHẬP TỊCH
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 248

 

Đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ của người lính Mỹ có xuất thân là người nhập cư đã giảm mạnh và việc từ chối cũng đã tăng lên đáng kể.

Trong thời Chính quyền Trump, đơn xin nhập tịch Mỹ cho lực lượng lính nhập cư Hoa Kỳ đã giảm 79% trong hai năm, trong khi việc từ chối nhập tịch hơn 16,6% so với công chúng nói chung.

Hoa Kỳ đã thực hiện các chương trình cấp quyền công dân Mỹ cho người nước ngoài khi họ gia nhập quân đội Hoa Kỳ để tuyển mộ lính Mỹ trong các lĩnh vực y tế hoặc ngôn ngữ, nhưng Chính quyền Trump cũng đang chặn đường này lại.

Người nước ngoài đã sở hữu visa Mỹ trong hai năm kể từ khi Chính quyền Trump ra mắt, đã thực hiện cấm nhập cư vào Hoa Kỳ, từ bỏ chương trình MAVNI để có được quốc tịch Hoa Kỳ,

Theo thống kê nhập cư, đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ của lính Hoa Kỳ là 3069 người trong nửa đầu năm 2017, đó là thời điểm kết thúc thời Obama, nhưng đã giảm tới 79% xuống còn 648 người trong quý đầu tiên của thời Trump.

Có thể hiểu rằng Chính quyền Trump đang ngăn chặn hiệu quả chương trình MAVNI, đây là chương trình nhập ngũ Hoa Kỳ của người nước ngoài, bắt đầu từ năm 2017.

Ngoài ra, Chính quyền Trump đã chỉ ra rằng có nhiều khả năng sa thải công dân Hoa Kỳ đã nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ hơn là người nhập cư.

Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2019 có đến 16,6% lính Mỹ có xuất thân là người nhập cư đã từ chối quyền công dân. Và tỷ lệ thường trú nhân bị từ chối quốc tịch Hoa Kỳ là 11,2%.

 Đối với chính quyền Trump, sáu phần tư của quý tám cao hơn quân đội Hoa Kỳ trong việc từ chối quyền công dân, nhưng quân đội Hoa Kỳ gần đây đã bị từ chối

Chính quyền Trump dường như đã có một sự gián đoạn đáng kể đối với quân đội Hoa Kỳ vì nó đang ngăn chặn những người nhập cư tìm quốc tịch Hoa Kỳ để đổi lấy việc phục vụ đất nước gia nhập quân đội Hoa Kỳ.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết tổng cộng 6.500 người đã bị loại trong năm qua.

Các nhà tuyển dụng lính Mỹ chỉ ra rằng "trong số 350 triệu người Mỹ, chỉ 25% đủ điều kiện tham gia quân đội Hoa Kỳ vì nhiều lý do".

Các quan chức quân đội Hoa Kỳ đang kêu gọi người nhập cư cần mở lại đường đến quân đội Hoa Kỳ bằng cách kích hoạt lại chương trình MAVNI, chưa được bãi bỏ.