Bản tin định cư

Date: 19-08-2020 10:08:50
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VIỆC NỘP ĐƠN I-485 VÀ I-140
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 275

Q: Sau khi nhận được Đơn xin định cư I-140, thì sẽ đăng ký Đơn xin chuyển đổi trạng thái định cư I-485 như thế nào?

Sau khi bạn có được phê duyệt đơn xin định cư I-140, được phép tạm trú hợp pháp tại Mỹ thông qua Visa du lịch (B1/B2), Visa du học (F1), Visa làm việc có chuyên môn (H-1B).., Nếu bạn muốn thay đổi tình trạng của mình từ tạm trú sang thường trú nhân, bạn sẽ cần phải nộp đơn I-485 cho Sở Di Trú. Khi nộp I-485, bạn phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết như ảnh, hộ chiếu, giấy chứng nhận việc làm, bảo lãnh tài chính và kết quả khám sức khỏe.

Q: Có thể nộp I-140 và I-485 cùng lúc được không?

Câu trả lời là được. Sở Di Trú cho phép bạn được nộp đơn I-140 và đơn I-485 cùng lúc đối với những người định cư theo diện làm việc EB-1, EB-2, EB-3. Ngoài ra, ngay cả khi I-140 đang chờ được xử lý thì đơn I-485 vẫn có thể nộp vào khi hồ sơ có ngày ưu tiên (Priority date) phù hợp.

Nếu I-140 và I-485 được nộp cùng lúc, bạn được phép nộp hồ sơ xin Combo Card gồm Work Permit (I – 765: Giấy phép làm việc) và Giấy phép thông hành (I-131). Sở Di Trú sẽ cấp cho bạn 1 Combo Card ngay cả khi I-140 và I -485 đang chờ được phê duyệt.

Q: Nếu đơn I-140 và I-485 được nộp cùng một lúc, thì quá trình xử lý có tiến hành đồng thời không? Điều gì xảy ra nếu Bản tin visa đóng và tôi không được tiếp nộp đơn xin thường trú?

Bộ Di Trú cho biết rằng việc xử lý I-140 khi nộp cùng I-485, thì việc xử lý đơn I-485 là hoàn toàn tách biệt. Nếu bạn làm theo các hướng dẫn, sau bạn nộp I-140 và I-485 cùng một lúc, thì Sở Di Trú vẫn có thể xem xét và phê duyệt từng đơn riêng biệt, ngay cả khi Bản tin visa bị đóng.

Trong trường hợp này, ngay cả khi I-140 được chấp thuận thì I-485 sẽ bị tạm ngưng cho đến khi có được ngày ưu tiên phù hợp.

Q: Trong trường hợp sau khi I-140 được chấp thuận, đơn I-485 dừng xử lý thì tôi có thể nộp đơn xin Work Permit và Giấy phép thông hành được không?

Bạn có thể thực hiện được. Vì nếu thực hiện I-140 và I-485 cùng lúc, thì bạn đủ điều kiện nhận các quyền lợi phụ trợ như Giấy phép lao động (Work Permit) và Giấy phép thông hành (I-131) trong thời gian chờ đợi phê duyệt I-485.

Q: Những lợi thế lớn nhất của việc đồng thời nộp đơn I-140 và I-485 là gì?

Thời gian chấp nhận I-485 có thể được rút ngắn: người nộp đơn, vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, có thể nộp đơn xin thay đổi tình trạng cư trú (I-485) cùng lúc với đơn xin định cư (I-140).

Được cấp Giấy phép lao động (Work Permit) và Giấy phép thông hành: Work Permit (I-765) là một lợi ích rất quan trọng nếu bạn không có Visa làm việc (như H-1B, O-1 hoặc J-1), thì thông qua Work Permit bạn có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Giấy phép thông hành (I-131) có thể giúp bạn được ra vào nước Mỹ một cách hợp pháp trong lúc chờ đợi I-485 được phê duyệt.

Q: Nếu đơn I-140 bị từ chối, thì đơn I-485 khi nộp cùng lúc có bị ảnh hưởng gì không?

Trường hợp đơn I-140 và I-485 được nộp cùng lúc, khi I-140 bị từ chối thì tự động đơn I-485 cũng sẽ bị từ chối.