Bản tin định cư

Date: 10-05-2019 02:05:48
NHẮC TRỤC XUẤT NGƯỜI NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP TRONG VÒNG HAI NĂM
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 288

 

Những người nhập cư bất hợp pháp sống ở Hoa Kỳ dưới hai năm đang chịu áp lực bị trục xuất họ nhanh chóng mà không cần quá trình pháp lý.

Chính quyền Trump đã thúc đẩy việc mở rộng mạnh mẽ việc trục xuất, nhưng lại bị đình chỉ do tranh cãi nghiêm trọng.

Nếu những người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ không chứng minh rằng họ đã sống ở Hoa Kỳ hơn hai năm, họ sẽ bị trục xuất mà không phải chịu các thủ tục tố tụng như ra tòa án di trú.

Chính quyền Trump đã không thể đẩy nhanh việc trục xuất nhanh chóng ngay khi nó được đưa ra vào đầu năm 2017, nhưng dường như nó đã được nối lại sau khi cuộc khủng hoảng biên giới gần đây trở nên tồi tệ hơn.

Theo hướng dẫn của cuộc đàn áp nhập cư mới do Bộ An ninh Nội địa khởi xướng, những người nhập cư bất hợp pháp dưới hai năm sẽ bị trục xuất ngay khi họ bị bắt trong kiểm soát nhập cư.

Nó cũng áp dụng cho tất cả những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt ở Mỹ cũng như gần biên giới.

Tuy nhiên, hầu hết những trẻ Dreamer của DACA đều bị loại khỏi cuộc thám hiểm và dự kiến sẽ được bảo vệ.

Nếu chính quyền Trump thực hiện một cuộc thám hiểm trục xuất nhanh, những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt ở khu vực biên giới cũng như ở Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất đến quá trình tòa án di trú trong vòng chưa đầy hai năm.

Hiện nay, có chắc chắn được nhập cư lậu trong vòng 100 dặm từ biên giới Hoa Kỳ bị trục xuất ngay lập tức bị bắt giữ chỉ trong vòng 14 ngày nhanh hơn trước đây.

Ngay cả khi chính quyền Trump mở rộng nhanh chóng, dự kiến số người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất hàng năm sẽ tăng nhanh hơn mức tối đa 410.000 người trong thời gian của Obama.

Chính quyền Trump, vẫn duy trì sự sẵn sàng để loại trừ những trẻ Dreamer của DACA bằng cách quy định người nhập cư bất hợp pháp dưới sự trục xuất hai năm hoặc ít hơn.