Bản tin định cư

Date: 01-04-2019 02:04:32
NHÀ TÀI TRỢ LỚN NHẤT CỦA H-1B - CÁC CÔNG TY CNTT HÀNG ĐẦU
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 298

Nhà tài trợ lớn nhất của thị thực Việc làm Chuyên nghiệp (H-1B) năm ngoái đã được xác định là công ty Cognizant Tech Solutions-A, một nhà cung cấp lực lượng lao động CNTT có trụ sở tại New Jersey.

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố số liệu thống kê phê duyệt visa H-1B cho mỗi công ty trong năm tài khóa 2017-2018.

Công ty có thị thực H-1B nhiều nhất đã được phê duyệt là Cognizant Tech Solutions-A có tổng số 9194 đơn đăng ký. Có 500 nhân viên mới và 8694 nhân viên hiện có. Ngoài ra còn có các công ty CNTT lớn như Tata Consultingancy (8651 đơn đăng ký), Infosys Limited (5930 đơn đăng ký), Deloitte (5353 đơn đăng ký), Microsoft (4476 đơn đăng ký), Amazon (4383 đơn đăng ký), Google (3398 đơn đăng ký) ..

Tổng cộng có 118 thị thực H-1B đã được phê duyệt cho công ty con Samsung Electronics US, với 14 nhân viên mới và 104 nhân viên hiện tại được phê duyệt.

Mức lương trung bình dao động từ 75.000 đô la đến 150.000 đô la, với McKinsey & Company ở mức là 152.250 đô la, Facebook và eBay ở mức 150.000 đô la. Mặt khác, giá trị trung bình của những người có visa H-1B của các chi nhánh của Samsung tại Mỹ là 125.000 đô la.

Số lượng nhân viên có bằng cấp thạc sĩ bằng với số nhân viên có bằng cử nhân. Tuy nhiên trong số những người được phê duyệt visa H-1B của Cognizant Tech Solutions-A có bằng cử nhân là 6948 người, hơn 2242 sinh viên tốt nghiệp với bằng thạch sĩ.

Tata Consultingancy có 6811 nhân viên có bằng cử nhân và 1835 người có bằng thạc sĩ và Deloitte có được 3296 người có bằng cử nhân và 2008 người có bằng thạc sĩ.

Mặt khác, Microsoft, Amazon, Google và Apple có nhiều sự chấp thuận của H-1B có các ứng viên có bằng cử nhân.