Bản tin định cư

Date: 28-05-2019 02:05:22
NGƯỜI NHẬP CƯ HƯỞNG PHÚC LỢI CỦA CHÍNH PHỦ, NGƯỜI BẢO LÃNH SẼ PHẢI TRẢ LẠI TIỀN
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 341

Nếu những người nhập cư sử dụng các dịch vụ phúc lợi của chính phủ, thì các nhà tuyển dụng hoặc gia đình bảo lãnh sẽ được yêu cầu trả lại tiền cho chính phủ.

Tổng thống Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ để ủy thác Đạo luật trách nhiệm nhập cư bất hợp pháp năm 1996 và Đạo luật cải cách phúc lợi để bắt đầu cuộc đàn áp và thu lại tiền phúc lợi sẽ bắt đầu từ tháng 9 này.

Nếu người có thị thực hợp pháp hoặc có thẻ xanh, đang sử dụng các phúc lợi phúc lợi của chính phủ như hỗ trợ tiền mặt, tem thực phẩm và Trợ cấp y tế, bảo hiểm y tế thu nhập thấp ở Hoa Kỳ, thì bạn sẽ phải trả lại số tiền bằng với số tiền bạn đã sử dụng của ‘Phí công’.

Kể từ tháng 9 năm nay, nếu như việc sử dụng phúc lợi chính phủ như hỗ trợ thu nhập thấp, Trợ cấp y tế, bị phát hiện thì người nhập cư sẽ phải hoàn trả lại số tiền đã được sử dụng cho chính phủ.

Ví dụ: nếu thị thực hợp pháp hoặc chủ thẻ xanh nhận được phúc lợi phúc lợi trị giá 10.000 đô la thông qua tem thực phẩm, thì người bão lãnh cho người nhập cư diện gia đình hoặc nhà tuyển dụng diện việc làm sẽ trả lại 10.000 đô la cho chính phủ liên bang.

Trong Chính quyền Trump, Bộ Y tế và Phúc lợi Liên bang xác định chính xác dữ liệu về người sử dụng phúc lợi chính phủ để nắm bắt hồ sơ về việc sử dụng phúc lợi của người có thị thực và người nhập cư sớm.

Kho bạc liên bang sẽ thông báo cho nhà tuyển dụng và người bảo lãnh trả lại số tiền mà người nhập cư được họ bảo lãnh sử dụng bằng phúc lợi chính phủ.

Nếu người bảo lảnh không trả, thì sẽ bị đánh thuế.

Các quan chức chính quyền của Trump cho biết kế hoạch này sẽ được thực hiện vào tháng 9, điều này sẽ cắt giảm mạnh mẽ những người nhập cư có thu nhập thấp, những người dựa vào chương trình phúc lợi của Mỹ trong thời gian qua.

Chính quyền Trump cũng đang theo đuổi chính sách nhập cư mới được trả lương công khai, bác bỏ các đơn xin thị thực và thẻ xanh,

Bằng chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump sẽ thu lại một khoảng tiền từ những người bảo lãnh người nhập cư khi người nhập cư sử dụng phúc lợi hoặc phúc lợi y tế để trả, và những người nộp đơn nhập cư cũng sẽ bị từ chối xin visa hoặc đơn xin thẻ xanh.

Chính quyền Trump cũng đang tổ chức lại hệ thống để cung cấp thẻ xanh cho những người lao động có trình độ học vấn cao, có kỹ năng bằng cách ghi điểm các lợi ích, bao gồm nền tảng học vấn, tuổi tác, kỹ năng chuyên môn và dịch vụ việc làm lương cao cho người xin nhập cư, bắt đầu đang được đẩy mạnh.