Bản tin định cư

Date: 04-06-2019 01:06:48
NGƯỜI LÀM THỦ TỤC NHẬP CƯ – PHẢI BÁO CÁO KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ MỚI
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 289

 

Có nhiều trường hợp của người làm thủ tục nhập cư khi chuyển nhà nhưng lại không báo cáo về việc thay đổi địa chỉ này.

Đặc biệt, nếu làm đơn xin nhập cư hoặc thay đổi trang thái đang chờ xử lý và bạn đang trong tình trạng Pending, trước tiên bạn phải báo cáo trực tuyến trong giai đoạn 1 và 2, nếu không bạn sẽ bị trì hoãn hoặc có nguy cơ bị từ chối.

Người nước ngoài, người nhập cư và thường trú nhân ở lại Hoa Kỳ trong thời gian dài hơn nên báo cáo thay đổi địa chỉ của họ trong vòng 10 ngày.

Tuy nhiên, nó đang được cảnh báo rằng rất nhiều người xin thẻ xanh đang bị từ chối vì họ đã không báo cáo đúng.

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) được chia thành hai nhóm: báo cáo thay đổi địa chỉ bình thường và báo cáo khi giấy tờ di trú đang chờ xử lý.

Đầu tiên, thường trú nhân phải nộp mẫu AR-11 trong vòng mười ngày sau khi thay đổi địa chỉ mới.

Phương pháp báo cáo có sẵn trực tuyến hoặc qua thư điện tử, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên báo cáo trực tuyến.

Để sử dụng báo cáo trực tuyến, bạn có thể sử dụng mục AR-11 Online trên trang web Sở di trú (uscis.gov).

Thứ hai, Di trú nói rằng nếu bạn nộp đơn xin thị thực hoặc đơn xin nhập cư, hoặc nếu gần đây bạn đã được chấp thuận, bạn sẽ cần báo cáo thay đổi địa chỉ theo hai bước.

Bước 1, để báo cáo trực tuyến, bạn sẽ cần phải hoàn thành mẫu AR-11 và gửi nó đến Sở Di trú.

Bước 2: Ngay sau khi bạn hoàn thành mẫu AR-11 trực tuyến, bạn sẽ được yêu cầu điền lại vào đơn đăng ký nhập cư, sau bước này thì bạn mới được tính là hoàn thành báo cáo thay đổi địa chỉ mới.

Các luật sư nhập cư chỉ ra rằng nhiều người nhập cư bị thiệt thòi vì họ không hoàn thành Bước 2 và không thực hiện Bước 2.

Luật sư di trú nói thêm rằng nếu bạn không hoàn thành quy trình bước thứ hai, thì hồ sơ của bạn sẽ bị thiếu yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc từ chối vì địa chỉ không được tự động thay đổi.

Nếu người nộp đơn nhập cư không thông báo cho cơ quan di trú về việc thay đổi địa chỉ, họ sẽ phải chịu sự chậm trễ nghiêm trọng.

Ngay cả các yêu cầu nhập cư có thể không được thông báo kịp thời và có thể không đáp ứng kịp thời, có nguy cơ đơn xin nhập cư cũng sẽ bị từ chối.