Bản tin định cư

Date: 16-09-2019 04:09:40
NGƯỜI KHÔNG CÓ BẢO HIỂM TRONG THỜI CỦA TRUMP TĂNG THÊM 2 TRIỆU NGƯỜI MỖI NĂM
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 63

 

Với sự ra mắt của chính quyền Trump, những người không có bảo hiểm y tế đã tăng gần 2 triệu người mỗi năm, và con số cao nhất hiện tại là 27,5 triệu người.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Obama Care được tổ chức, hơn 1,9 triệu người không có bảo hiểm đã tăng 0,5 điểm phần trăm.

Người không có bảo hiểm y tế đang gia tăng khi các khoản trợ cấp của chính phủ bị giảm với sự ra mắt của chính quyền Trump, đã từng đề nghị bãi bỏ Obama Care.

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho biết có 27,5 triệu người Mỹ không có bảo y tế trong năm đầu tiên của Trump năm 2017 ~ 2018.

Người không có bảo hiểm tại Hoa Kỳ đã tăng từ năm 2008 đến 2009, khi cuộc suy thoái kết thúc và lần tăng đầu tiên này sau 10 năm.

Những người thụ hưởng Trợ cấp y tế, bảo hiểm y tế của chính phủ thu nhập thấp, cũng giảm 0,7 điểm phần trăm trong thời kỳ của chính quyền Trump, đạt con số 17,9%.

Số người nhập cư Mỹ không có bảo hiểm y tế, bắt đầu tăng lần đầu tiên sau 10 năm vì Tổng thống Donald Trump đang giảm trợ cấp của chính phủ là nhằm để bãi bỏ Obama Care. 

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng đã bãi bỏ tiền phạt cho những người không có bảo hiểm, mặc dù ông không thành công trong việc bãi bỏ Obama Care. 

Chính quyền Trump cũng đã đình chỉ một số khoản trợ cấp của chính phủ, có thể làm tăng đáng kể phí bảo hiểm hàng tháng trong Chương trình Bảo hiểm Y tế Obama Care hoặc tăng đáng kể các khoản đồng thanh toán.

Vì lý do này, nhiều người Mỹ nhận trợ cấp của chính phủ và mua bảo hiểm y tế của chính phủ đã từ bỏ việc mua bảo hiểm y tế, điều này đã làm giảm trợ cấp của chính phủ và tăng khả năng tự chi trả.

Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ sử dụng nó như một vũ khí chính trị trong chiến dịch tiếp theo, với nỗ lực của Trump để xóa bỏ sự chăm sóc của Obama, sinh ra những người không có bảo hiểm và đe dọa sức khỏe của Mỹ.