Bản tin định cư

Date: 11-08-2020 09:08:07
LÝ DO CHO VIỆC ĐẦU TƯ VÀO TRUNG TÂM KHU VỰC CỦA NHẬP CƯ ĐẦU TƯ (EB5)
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 234

Các nhà đầu tư của EB5 phải đầu tư  900.000 đô la vào Vùng khuyến khích đầu tư (TEA) hoặc 1,8 triệu đô la vào các Vùng phát triển khác trên nước Mỹ để có được thường trú tại Mỹ.

Rất ít người đầu tư trực tiếp với khoản đầu tư là 1,8 triệu USD ..., và hầu hết họ thường đầu tư vào các doanh nghiệp tại khu vực đô thị.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đầu tư 1,8 triệu đô la vào một thành phố lớn, không có gì đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn sẽ thành công.

Điều này là do bạn phải tạo ra công việc cho 10 người Mỹ làm việc toàn thời gian trong ít nhất 2 năm, ví dụ, nếu mức lương hàng năm là 40.000 đô la được trả cho 10 người trong 2 năm, đây quả thực là một phương pháp đầu tư nặng nề vì nó cần tốn 800.000 đô la chỉ cho chi phí lao động.

Vì vậy, hầu hết các nhà đầu tư nhập cư ở Hoa Kỳ muốn đầu tư vào các trung tâm khu vực có thể đầu tư ở mức 900.000 đô la.

Trên thực tế, hơn 96% các nhà đầu tư đã nộp đơn xin định cư đầu tư Hoa Kỳ trước khi số tiền đầu tư tăng, họ đã đầu tư vào các Trung tâm Vùng này.

Các Trung tâm Vùng có lợi thế là dễ tạo ra việc làm vì họ không chỉ tuyển dụng việc làm trực tiếp mà cả tuyển dụng gián tiếp.

Đối với những người nhập cư theo diện đầu tư của Hoa Kỳ, việc chấm dứt các điều kiện (I-829) là bắt buộc trong vòng 90 ngày trong vòng hai năm được cấp thường trú nhân tạm thời.

Nếu điều kiện không được chấm dứt, thẻ thường trú nhân tạm thời đã cấp trước đó không thể chuyển đổi thành thẻ thường trú nhân thông thường.

Khi đã đầu tư một số tiền lớn là 900.000 đô la, nhưng nếu không thể nhận được thẻ xanh nói chung, đó là một điều khó chịu.

Vì vậy, các nhà đầu tư định cư Mỹ nên chọn chương trình tốt khi đầu tư vào Trung tâm Vùng.

Nhìn vào xu hướng chấm dứt điều kiện nhập cư đầu tư của Hoa Kỳ gần đây, 1.013 người đã nộp đơn xin chấm dứt điều kiện này trong quý đầu tiên của năm tài chính 2020.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử có hơn 1.000 đơn xin chấm dứt điều kiện trong một quý.

Tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, có 1.013 người nộp đơn khởi kiện.

Và trong quý đầu tiên của năm tài chính 2020, tỷ lệ chấp thuận cho việc chấm dứt các điều kiện là 99%, tỷ lệ chấp thuận cao nhất kể từ quý thứ hai của năm tài chính 2018.

Để tham khảo, trước năm 2015, có thời điểm tỷ lệ chấp thuận chấm dứt điều kiện là dưới 80%.

Tuy nhiên, tỷ lệ chấp thuận việc chấm dứt các điều kiện trong ba năm qua đã được ghi nhận là 96,7%. Một tỷ lệ chấp thuận khá cao.

Tuy nhiên, cũng nên cảnh giác khi có tỷ lệ chấp thuận cao. Khi chọn một chương trình, bạn nên so sánh cẩn thận tỷ lệ chấp thuận chấm dứt trong quá khứ của Trung tâm Vùng và tham khảo các thông tin của cơ quan di trú đầu tư hoặc luật sư Hoa Kỳ.