Bản tin định cư

Date: 11-02-2020 04:02:45
KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI BÁO CÁO SỬ DỤNG HỖ TRỢ CÔNG CỘNG TRƯỚC NGÀY 24 THÁNG 2
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 133

Sở di trú cho biết những người có thường trú nhân và người có thị thực việc làm không cần phải báo cáo các khoản phí công vào trước ngày 24 tháng 2.

Tuy nhiên, kể từ ngày 24 tháng 2, các quan chức nhập cư sẽ yêu cầu sử dụng mẫu đơn mới và nộp tờ khai I-944 (Là mẫu đơn để Sở di trú xét duyệt đương đơn có thuộc vào diện cấm nhập cảnh với lí do là gành nặng xã hội hay không?) khi nộp đơn xin thị thực làm việc, thay đổi thị thực, đơn xin gia hạn hoặc thường trú.

Chính quyền Trump, sẽ bác bỏ các thay đổi về thị thực, gia hạn và đơn xin thường trú nếu đã nhận hơn 12 tháng hỗ trợ phí công, điều này đã được ban hành quy tắc cuối cùng về phí công cộng mới và sửa đổi các Mẫu đơn Di trú sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 2.

Vào ngày 24, đầu tiên, (I-129) Đơn xin thị thực làm việc, (I-539) Đơn xin thay đổi hoặc gia hạn thị thực, (I-485) Đơn xin điều chỉnh tình trạng nhập cư, và chứng nhận tài chính (I-864), chủ yếu được sử dụng bởi người nhập cư diện gia đình, phải được nộp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh theo mẫu mới.

Thứ hai, khi nộp đơn I-485, một tờ khai tự túc gọi là I-944, một hình thức nhập cư mới, phải được hoàn thành và nộp.

Mẫu I-944 mới, được giới thiệu theo Quy tắc cuối cùng chính sách Phí công mới, để cho thấy được các cá nhân có thể tự túc mà không cần phụ thuộc vào sự trợ giúp của chính phủ tại Hoa Kỳ, bao gồm cả việc họ có sử dụng Trợ cấp công cộng ở trang 19, cũng như tài sản cá nhân và gia đình hay không.

Thứ ba, các Sở Di Trú xác nhận việc khai báo khoản phí công nhận được trước ngày thực thi mới vào ngày 24 tháng 2 năm 2020, là không bắt buộc.

Do đó, người nộp đơn xin thường trú không cần phải báo cáo về hình thức nhập cư nếu họ nhận được tem thực phẩm hỗ trợ công cộng không dùng tiền mặt mới, mở rộng, và hỗ trợ nhà ở từ trước ngày 24 tháng 2.

Tuy nhiên, các hỗ trợ tiền mặt như SSI và TANF nếu sữ dụng bất kể ngày nào vì những mục này bị cấm nhận khi họ có được hộ khẩu thường trú hợp pháp trong vòng năm năm, thì hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối.

Ngược lại, những người nộp đơn xin thị thực làm việc hoặc thay đổi hoặc gia hạn thị thực không cần phải báo cáo tất cả các hỗ trợ công nhận được trước ngày 24 tháng 2.

Thứ tư, nếu gia đình bạn có nguy cơ bị từ chối để có được thường trú hoặc thay đổi hoặc gia hạn visa trong hơn 12 tháng, bạn có thể tránh bị sa thải bằng cách sử dụng trái phiếu phí công mới được giới thiệu.

Người nộp đơn nhập cư không nên chọn trái phiếu này trước mà nên được lựa chọn bởi văn phòng Dịch vụ xuất nhập cảnh và thông báo hoặc hoàn thành và nộp Mẫu I-945 mới.

Trái phiếu phí công cộng có phí nộp đơn 25 đô la và phí tối thiểu là 8.100 đô la, có thể cao hơn tùy thuộc vào số lượng hỗ trợ công cộng và có thể được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát mỗi năm.