Bản tin định cư

Date: 17-08-2020 03:08:09
KHI THƯỜNG TRÚ NHÂN HOA KỲ XIN QUỐC TỊCH TRƯỚC KHI LỆ PHÍ TĂNG
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 232

Phí nhập cư Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức tăng từ ngày 2 tháng 10, và khi thường trú nhân Hoa Kỳ nộp đơn xin nhập quốc tịch thì chí sẽ tăng từ $ 640 lên $ 1.160.

Vì lý do này mà các thường trú nhân muốn xin quốc tịch nên nộp đơn trước khi lệ phí tăng.

Thường trú nhân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ khi họ đủ 18 tuổi trở lên và đã được cấp thường trú nhân hơn 5 năm.

Nói một cách chính xác, bạn có thể nộp đơn xin quốc tịch sau 4 năm 9 tháng kể từ khi bạn có thẻ xanh.

Nếu bạn đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và có được thường trú nhân, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch sau 2 năm 9 tháng.

Tùy thuộc vào tình trạng của từng cá nhân, có một số người sống ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân của Hoa Kỳ, nếu bạn đủ điều kiện để được nhập quốc tịch, bạn có thể xin quốc tịch từ thẻ thường trú nhân.

Nhưng cũng có những người thậm chí không muốn thay đổi quốc tịch của mình. Họ chỉ muốn sống giữa quốc gia của họ và Hoa Kỳ như một thường trú nhân.

Điều này là do nếu quốc tịch thay đổi, các vấn đề tài chính như thuế đánh vào tài sản trong nước có thể trở nên phức tạp.

Tuy nhiên, có một số yêu cầu phải được tuân theo để trở thành công dân Hoa Kỳ từ thường trú nhân.

Trước hết, bạn phải sống ở Hoa Kỳ ít nhất 2 năm 6 tháng, tức là hơn một nửa trong 5 năm qua.

Trong trường hợp nếu bạn kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và có được thường trú nhân, bạn phải sống ở Hoa Kỳ ít nhất 1 năm 6 tháng.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đã sống ở Hoa Kỳ trong những khoảng thời gian nêu trên, đôi khi nó vẫn có vài vấn đề phát sinh.

Nói cách khác, một thường trú nhân của Hoa Kỳ đã sống ở Hoa Kỳ hơn 2 năm 6 tháng trong tổng số 5 năm, và nếu người đó đã ở nước ngoài hơn 6 tháng trong thời gian này, thì có thể vi phạm quy định (Cư trú liên tục).

Và nếu bạn đã ở nước ngoài hơn một năm, điều đó là trái với quy định Cư trú liên tục.

Tất nhiên, nếu bạn làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc quân đội, việc ở lại nước ngoài có thể được miễn áp dụng quy định cư trú liên tục.

Ngoài ra, vì họ được gọi là những người có đạo đức tốt nên họ không nên dính vào những tội ác trái đạo đức.

Ngoài ra, bạn phải học tiếng Anh, lịch sử Hoa Kỳ, và nhận thức chung về chính phủ Hoa Kỳ, và bạn phải cam kết hiểu và tuân theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

Ngoài ra, trẻ em dưới 18 tuổi của người nộp đơn xin nhập quốc tịch có thể tự động được nhập quốc tịch Hoa Kỳ cùng với cha mẹ.

Tuy nhiên, chỉ khi đứa trẻ cũng là thường trú nhân.

Do đó, việc nhập quốc tịch từ thường trú nhân của Hoa Kỳ thường khác nhau đối với từng trường hợp của mỗi cá nhân, vì vậy tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một công ty di trú có kinh nghiệm hoặc luật sư người Mỹ.