Bản tin định cư

Date: 27-11-2018 01:11:08
KHẢ NĂNG CỦA HỘI NGHỊ BIG DEAL THÁNG 12 – RÀO CẢN BIÊN GIỚI 25 TỶ USD + CỨU TRỢ 1,8 TRIỆU TRẺ ‘DREAMER’
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 284

 

Báo cáo cho biết rằng Hội nghị Big Deal có thể được thảo luận vào đầu tháng 12 về việc phân bổ 25 tỷ đô la ngân sách xây dựng Rào cản biên giới thay vì giảm 1,8 triệu người mơ ước DACA.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, người đứng đầu Ủy ban Thượng viện Dân chủ, cho biết về cuộc tranh luận “Đảng Dân chủ có kế hoạch cấp tư cách pháp nhân cho ‘Dreamer’ thay vì phân bổ ngân sách xây dựng Rào cản biên giới”, ông bổ sung thêm “Đảng Dân chủ sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận nhập cư sẽ đối phó với yêu cầu chính của Tổng thống Trump, ngân sách xây dựng Rào cản biên giới và kế hoạch cứu trợ cho Dreamer”.

Thời hạn cho ngân sách liên bang mới vào ngày 7 tháng 12 sắp tới, và Hội nghị Big Deal của người nhập cư đang được xem xét lại, thay thế giải pháp trị giá 1,8 triệu Dreamer của chương trình DACA và ngân sách xây dựng rào cản biên giới trị giá 25 tỷ đô la.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ quyết định có tiếp tục ít nhất là các cuộc đàm phán nhập cư và đạt được một thỏa thuận nhập cư lớn vì ngân sách bổ sung phải được xác nhận trước khi ngân sách liên bang tạm thời kết thúc để tránh việc đóng cửa liên bang.

Tại Hội nghị ‘Lame Duck’ vào đầu tháng 12, người ta dự đoán rằng nếu thi hành một cuộc cải cách nhập cư quy mô nhỏ chỉ xử lý việc xây dựng Rào cản biên giới và cứu trợ ‘Dreamer’ thì điều này sẽ tiếp tục hóa đơn cải cách nhập cư chỉ có hai hạng mục không thành công trong tháng 2 ở Thượng viện và tháng 6 ở Hạ viện. 

Vào tháng 2 tại Thượng viện, Kế hoạch cải cách nhập cư đã nhận được 54 phiếu, trong đó có 8 người của đảng Cộng hòa, đã không đạt được 60 phiếu, để cho phép 1,8 triệu ‘Dreamer’ có quốc tịch sau 10 hoặc 12 năm, và đề xuất phân bổ 25 tỷ đô la trong 10 năm để xây dựng Rào cản biên giới.

Vào tháng 6 tại Hạ viện, Dự luật Cải cách Nhập cư an toàn biên giới đã bị từ chối về việc cấp thị thực tạm thời 6 năm cho 1,8 triệu ‘Dreamer’, cho phép họ nộp đơn xin thường trú sau năm thứ 5, và sau đó phân bổ 25 tỷ USD để xây dựng một rào cản biên giới.