Bản tin định cư

Date: 09-05-2019 01:05:26
'KẾ HOẠCH CẢI CÁCH NHẬP CƯ' CỦA THƯỢNG VIỆN CỘNG HÒA PHỐI HỢP VỚI TRUMP
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 379

 

Tổng thống Donald Trump và các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang chú ý đến dự thảo cuối cùng sẽ được đưa ra khi họ bắt đầu điều phối luật cải cách nhập cư.

Ông Jarred Kuschner, một cố vấn cao cấp tại Nhà Trắng, đã tóm tắt cho 10 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa về các biện pháp biên giới, Nghị quyết về trẻ Dreamer,và Cải cách nhập cư.

Tổng thống Donald Trump, người đã biến vấn đề nhập cư trở thành vũ khí quan trọng trong chiến dịch tuyên truyền lại của mình, đã đưa ra một đề xuất cải cách nhập cư của con rể ông và bắt đầu phối hợp chặt chẽ với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Trump sẽ đưa ra mời với 10 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, những người đã giải quyết các chính sách nhập cư như Chuck Grassley, Lindsey Graham, Tom Cotton và David Purdue vào ngày 7 vừa qua, để trình bày đề xuất cải cách nhập cư được thực hiện bởi con rể của ông, một cố vấn cao cấp Jared Kuschner.

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, hầu hết các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đều ca ngợi sự bao quát rộng rãi của Kuschner về lĩnh vực rộng lớn hơn và cho rằng đây là một cuộc thảo luận thật hữu ích.

Nhưng đề xuất cải cách nhập cư Kushner đã nhận được phản ứng lạnh lùng từ phe bảo thủ Cộng hòa và Đảng Dân chủ, vì vậy không rõ sẽ có bao nhiêu sự hỗ trợ nếu luật pháp được thực thi vào mùa hè này.

Trong đề xuất cải cách nhập cư của Kuschner, hệ thống mới nhất được coi là sự ra đời của một hệ thống dựa trên công đức để cấp thường trú nhân theo khả năng của người nộp đơn.

Nếu một hệ thống năng lực được giới thiệu, các ứng viên đủ điều kiện nhận được thường trú sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng cá nhân của người nộp đơn nhập cư trong hệ thống hiện tại, trong đó cả người nhập cư diện gia đình và người nhập cư diện làm việc đều thống qua đánh giá theo tiêu chuẩn này.

Đặc biệt, thay vì mối quan hệ gia đình, người nước ngoài có được điểm cao về trình độ học vấn, sự nghiệp, khả năng kỹ thuật, chuyên môn thì càng ưu tiên cho việc nhận được thẻ xanh.

Trong trường hợp đó, nhập cư gia đình sẽ giảm một cách tự nhiên, và giáo dục đại học và nhập cư công nhân có tay nghề cao dự kiến sẽ tăng lên.

Trong đề xuất cải cách nhập cư Kuschner, hạn ngạch hàng năm của toàn bộ thường trú được cấp cho 1 triệu đến 1,1 triệu người vẫn được giữ nguyên, Được biết, những người nhập cư diện gia đình, chiếm 75% dân số, đang được lên kế hoạch giảm bớt vợ hoặc chồng và con chưa thành niên, là thành viên gia đình trực tiếp của công dân và thường trú nhân.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ bãi bỏ hệ thống xổ số thẻ xanh đã cấp phát hơn 50.000 thẻ mỗi năm.

Dự kiến số lượng visa làm việc chuyên nghiệp H-1B và visa làm việc không có tay nghề H-2B sẽ tăng hơn gấp hai lần.