Bản tin định cư

Date: 08-05-2019 09:05:18
I-485 - GIẢM 20% SO VỚI CÙNG THỜI ĐIỂM VÀO NĂM NGOÁI
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 304

 

Đối với năm tài khóa 2018 ~ 2019, Đơn xin chuyển đổi trạng thái I-485 tại Hoa Kỳ đã giảm.
Theo thống kê của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) báo cáo, số lượng đơn I-485 được nộp trong quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại là 142.171 đơn, giảm 20% (38.391 trường hợp)  so với một năm trước đó với 18.562 trường hợp.

Số liệu thống kê tổng thể cho đơn I-485 bao gồm nhập cư diện gia đình, nhập cư diện việc làm và thị thực phi chính phủ, bao gồm cả người tị nạn.

Đặc biệt, số lượng đơn I-485 theo diện việc làm trong quý đầu tiên giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2018 ~ 2019, số lượng đơn xin việc thường trú có việc làm là 27.893 trường hợp, giảm 16% (5427 trường hợp) so với 33.320 trường hợp trong cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng có 82.888 đơn I-485 theo diện gia đình đã được nộp, khoảng ít hơn 2000 trường hợp so với 85.009 trường hợp vào năm ngoái.

Tuy nhiên, số lượng thẻ xanh đã được phê duyệt và từ chối tương tự như cùng kỳ năm trước. Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2018 ~ 2019, 149.180 đơn đã được phê duyệt và 15.985 đơn đã bị từ chối, cho thấy không có sự khác biệt nhiều so với phê duyệt của năm trước (142.782 đơn) và từ chối (12.052 đơn).

Tuy nhiên, thống kê cho thấy số lượng giấy phép cư trú vĩnh viễn theo diện việc làm tăng đáng kể từ quý IV của năm tài khóa 2017 ~ 2018. Số lượng phê duyệt cho tình trạng thường trú nhân diện làm việc trong quý trước là 16.102 trường hợp, trong khi số lượng phê duyệt trong quý đầu tiên của năm 2018 ~ 2019 là 33.181 trường hợp, tăng khoảng 17.000 trường hợp. Số lượng từ chối giảm từ 2906 trường hợp xuống 1543 trường hợp.

Số lượng đơn I-485 trong khu vực hầu hết được nhận từ Newark, New Jersey (4412), Houston (4232), Dallas (3768) và Illinois (3896). Manhattan (3500) Queen (2754) và Brooklyn (2256).

Trong khi đó, USCIS cũng công bố số liệu thống kê trong quý đầu tiên của năm tài khóa 2018-2019 của đơn xin thị thực nước ngoài (L-1B) do các công ty nước ngoài gửi nhân viên đến văn phòng Hoa Kỳ. Tổng cộng có 3.595 đơn đã được nộp trong quý đầu tiên, 2353 trường hợp đã được phê duyệt và 1048 trường hợp đã bị từ chối. Trong quý đầu tiên, 3916 trường hợp đang chờ xử lý.

Trong năm tài khóa 2017-2018, tổng cộng 13.629 đơn đã được nộp cho thị thực L-1B, trong đó 9218 đơn đã được phê duyệt và 3585 đơn đã bị từ chối.