Bản tin định cư

Date: 15-12-2020 08:12:29
HẠN CHẾ VỀ TỶ LỆ CẤP THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI CÓ THỊ THỰC LAO ĐỘNG
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 281

Một dự luật đã được thông qua tại Thượng viện Liên bang về việc hạn chế việc cấp thường trú nhân cho những người có thị thực lao động thay vì loại bỏ hệ thống hạn ngạch quốc gia áp dụng khi xin thường trú thông qua việc làm.

Với nhiệm kỳ của Donald Trump còn hơn một tháng, kết quả đáng chú ý là khi Thượng viện liên bang hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ dự luật này.

Theo “Đạo luật công bằng cho người nhập cư có tay nghề cao (S.386),” được Thượng viện Liên bang thông qua vào ngày 3/12, hệ thống hạn ngạch cấp thường trú nhân được ấn định cho mỗi quốc gia sẽ bị loại bỏ. Mặt khác, quy mô cấp thẻ thường trú nhân cho người sở hữu H-1B và gia đình của họ được giới hạn không quá 70% hạn ngạch hàng năm cho thường trú nhân. Đặc biệt, tỷ lệ cấp thường trú nhân cho những người có thị thực lao động đã giảm qua từng năm, khiến tỷ lệ này không vượt quá 50% tổng số thường trú nhân được cấp.

Hoa Kỳ ban hành hạn ngạch 144.000 thường trú nhân nhập cư có việc làm hàng năm, áp dụng 7% cho mỗi quốc gia. Vì lý do này, có hơn 1 triệu trường hợp tồn đọng phải chờ đợi trong vài năm do hệ thống hạn ngạch, ngay cả khi bạn đã nộp đơn xin thường trú sớm. Theo thống kê từ Sở di Trú (USCIS) 800.000 công dân Ấn Độ đang chờ đợi cánh cửa mở để được thường trú tính đến tháng 12.

Các chuyên gia về luật nhập cư giải thích rằng nếu Hạ viện thông qua dự luật, việc tồn đọng đã bị chặn bởi hệ thống hạn ngạch quốc gia sẽ được giải quyết sớm.

Tuy nhiên, do số lượng người nộp đơn xin thường trú và các ứng viên đã được miễn vào hệ thống hạn ngạch quốc gia cho đến nay dự kiến ​​sẽ bị đẩy lùi bởi trường hợp tắc nghẽn chờ đợi và thời gian làm thủ tục có thể được kéo dài.

Một chuyên gia luật di trú từ Los Angeles cho biết, “Nhiều người đang nộp đơn xin thường trú sau khi có thị thực lao động không nhập cư. Nếu dự luật này được thông qua, có thể mất nhiều thời gian hơn để nhận được thẻ xanh.”