Bản tin định cư

Date: 07-06-2019 03:06:26
DỰ LUẬT ‘GIẤC MƠ VÀ LỜI HỨA’ – NHÀ TRẮNG TỪ CHỐI
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 259

 

Dự luật về ‘Giấc mơ và lời hứa’, chỉ cho phép 2,5 triệu trẻ Dreamer và 400.000 nạn nhân tị nạn có được quyền thường trú và quyền công dân, nhưng sau khi đảng Cộng hòa và Nhà Trắng phản đối, kết luận cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.

Tại Hạ viện do Đảng Dân chủ thống trị, nó đã được chấp nhận với số phiếu 237 đồng ý và 187 từ chối, nhưng Đảng Cộng hòa không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của nó tại Thượng viện liên bang, và Nhà Trắng cho biết họ sẽ thực hiện quyền phủ quyết của mình.

Dự luật về ‘Giấc mơ và lời hứa’, được đưa ra để giải cứu các trẻ Dreamer và nạn nhân tị nạn, dù đã được thông qua Hạ viện, nhưng phải đối mặt với các rào cản của Thượng viện liên bang và Nhà Trắng.

Dự luật về ‘Giấc mơ và lời hứa’ nhằm mở ra những con đường cho những trẻ đến Mỹ bất hợp pháp, cũng như những tị nạn nhân đã sống ở Hoa Kỳ từ lâu để tránh chiến tranh hoặc thiên tai.

Đầu tiên, 2,1 triệu trẻ Dreamer sẽ được cung cấp thẻ xanh có điều kiện và sẽ được phép chuyển quốc tịch Hoa Kỳ thông qua thẻ xanh chính thức.

Nếu là người nhập cư bất hợp pháp đã ở Hoa Kỳ hơn bốn năm trước khi 18 tuổi và không liên quan đến tội phạm và có bằng tốt nghiệp trung học, sẽ được cấp thẻ nếu nộp đơn xin thẻ xanh có điều kiện 10 năm.

Thường trú nhân có điều kiện được trở thành thường trú nhân khi họ đăng ký học đại học và đăng ký hai năm tham gia nghĩa vụ quân sự Hoa Kỳ hoặc ba năm làm việc tại Mỹ.

Thứ hai, 300.000 ~ 440.000 nạn nhân đến từ El Salvador, Honduras và Haiti, cũng như Mỹ Latinh, cho phép họ được nộp đơn xin thường trú ngay lập tức.

Thứ ba, 2,5 triệu người, bao gồm 2,1 triệu trẻ Dreamer và 400 triệu người tị nạn, sẽ có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ giống như hệ thống hiện tại sau năm năm có được tình trạng thường trú nhân.

Nhưng Đảng Cộng hòa dường như không thể đưa ra quyết định cuối cùng về Dự luật về ‘Giấc mơ và lời hứa’ tuy đã được thông qua Hạ viện tại Thượng viện liên bang.

Ngoài ra, Nhà Trắng cảnh báo rằng cải cách nhập cư nên được coi là một vấn đề toàn diện.