Bản tin định cư

Date: 25-10-2018 02:10:18
ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN VISA H-1B - ‘CON ĐƯỜNG CÔNG VIỆC TRỞ NÊN HẸP HƠN ĐÁNG KỀ’
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 293

 

Có khả năng chính quyền Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Mỹ do hệ thống cấp visa lao động chuyên nghiệp H-1B sẽ được nấng cấp hơn.

Sở Di trú (USCIS) cho biết họ sẽ hoàn thành kế hoạch sửa đổi giấy phép lao động (Work Permit) cho vợ/ chồng  H-4 vào tháng 11, và xúc tiến nâng cấp toàn diện việc cấp visa lao động chuyên nghiệp H-1B làm việc trong các lĩnh vực hiện đại với vị trí thạc sỹ của Mỹ.

Tính đến đầu năm 2019, người ta lo lắng rằng số lượng công việc trong diện lao động chuyên môn của Mỹ sẽ bị thu hẹp.

Do chính quyền Trump thông báo rằng sẽ có một cuộc cải cách lớn về hệ thống cấp visa lao động chuyên nghiệp H-1B bắt đầu vào tháng 10 trong năm tài khóa 2019.

Theo kế hoạch mới vào năm tài khóa 2019 vừa được sửa đổi do USCIS công bố, quá trình xin visa lao động chuyên nghiệp H-1B của người nước ngoài cho những công việc ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ được tổ chức lại hoàn toàn.

Thứ nhất, việc ngừng cấp phát Work Permit cho những người có thị thực H-4 - là vợ/chồng của người có thị thực H-1B, hiện đang bị trì hoãn trong vài tháng nay sẽ bị chấm dứt hoàn toàn vào tháng 11 này.

Vì nếu Work Permit của H-4 bị bãi bỏ trong năm mới thì con đường làm việc của 70.000 vợ/chồng của đương đơn H-1B sẽ bị tắt nghẽn.

Thứ hai, hệ thống cấp visa lao động H-1B sẽ được tổ chức lại hoàn toàn và dự tính sẽ thiết lập thêm hai Hệ thống đăng ký trước.

Có nghĩa là, nhà tuyển dụng muốn thuê người nước ngoài làm việc tại Mỹ, thì phải đăng ký trước với hệ thống visa H-1B mới, và sau đó các Cơ quan di trú sẽ xem xét và sẽ cấp visa H-1B cho những người được chọn trên Hệ thống đăng ký trước.

Mặt khác cũng đưa ra phương án về việc cho phép những nhân tài nước ngoài - người có được bằng thạc sĩ tại các trường đại học của Hoa Kỳ được đăng ký vào hệ thồng trước.

Khi phương án này được thiết lập, nếu trong năm tài chính đó hạn ngạch hàng năm vượt quá 85.000 người thì đương đơn xin visa H-1B sẽ không thể xin giấy phép lao động dù họ có đầy đủ bằng cử nhân.

Thứ ba, nó cũng đang ám chỉ rằng sẽ xác định lại nghề nghiệp chuyên môn (Specialty Occupation) – hiện đang sử dụng visa H-1B, và để cho người nước ngoài được thuê chủ yếu cho các công việc mà Hoa Kỳ cần như STEM (Khoa học và Kỹ thuật Công nghệ).

Với sự ra đời của hệ thống mới này dự đoán rằng người tuyển dụng ở Hoa Kỳ sẽ khó khăn hơn trong việc sử dụng và thuê người nước ngoài với visa H-1B.