Bản tin định cư

Date: 20-02-2019 02:02:10
ĐỊNH CƯ DIỆN TÔN GIÁO ĐẶC BIỆT VÀ ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ KÉO DÀI ĐẾN THÁNG 9
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 284

Đề xuất ngân sách Liên bang cũng mở rộng chương trình E-verify đã bị kéo dài cho đến tháng 9, cho người nhập cư tôn giáo không phải giáo sĩ, người nhập cư đầu tư thí điểm, chuyên ngành bác sĩ cho người nước ngoài và xác nhận trình độ chuyên môn trực tuyến.

Bốn chương trình nhập cư này sẽ tiếp tục được thi hành trước ngày 30 tháng 9, kết thúc năm tài khóa hiện tại, như một phần của ngân sách liên bang đã được ký vào cuối tuần trước.

Bốn chương trình nhập cư, được thực thi theo quy định của pháp luật và đang bị đe dọa về thời hạn, đã được gia hạn thêm bảy tháng với việc hoàn thành dự luật ngân sách Liên bang.

Vào cuối năm tài khóa 2019, dự luật ngân sách liên bang chi tiêu trước ngày 30 tháng 9 đã được chính phủ liên bang và Hạ viện phê chuẩn, và cũng được thông qua bởi Tổng thống Donald Trump, và đã trược việc chính phủ liên bang đóng cửa và đóng cửa một phần trong một thời gian dài.

Ngoài ra, bốn chương trình nhập cư đã được kéo dài để bao hàm vào ngân sách.

CONRAD 30, chương trình tuyển dụng người nhập cư tôn giáo đặc biệt và người nhập cư vào trung tâm vùng, bác sĩ nước ngoài và chương trình E-verify xác nhận trình độ chuyên môn, tất cả đều được đưa vào ngân sách liên bang và sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày 30 tháng 9.

Những người được xét trong diện nhập cư tôn giáo đặt biệt là người không phải là giáo sĩ như nhà truyền giáo, nhạc trưởng hợp xướng, người đệm đàn và nhân viên quản lý nhà thờ, ngoại trừ các linh mục, sẽ tiếp tục nhận được thường trú như những người nhập cư diện tôn giáo bình thường.

Định cư đầu tư sẽ có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách tiếp tục triển khai Chương trình Trung tâm ở các trung tâm vùng, đầu tư gián tiếp với 500.000 đô la.

Các nhà đầu tư vào một trung tâm vùng sẽ không tham gia trực tiếp vào quản lý trực tiếp mà có thể có được thường trú tại bất kỳ khu vực nào và đầu tư vào một dự án quy mô lớn được cơ quan di trú phê duyệt.

Đồng thời, chương trình CONRAD 30, không phải là thị thực thường trú nhưng để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực y tế cho phép các bác sĩ y tế nước ngoài được thuê 30 người mỗi tuần, sẽ tiếp tục thi hành cho đến cuối tháng 9.

Các bác sĩ nước ngoài đang làm việc thông qua thị thực J-1, sẽ được phân bổ đến các khu vực không có bác sĩ trong một năm, không giống như visa đào tạo trao đổi thông thường, họ sẽ được miễn nghĩa vụ trở về nước và cư trú ở đó trong hai năm.

E-verify, xác nhận đủ điều kiện chuyên môn làm việc thông qua trực tuyến để ngăn chặn việc làm bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, cũng đã được mở rộng để cho phép người sử dụng lao động tiếp tục đăng ký vào chương trình này và tìm kiếm nhân viên phù hợp hợp pháp.

Tính đến cuối tháng 1, khoảng 820.000 nhà tuyển dụng đã tham gia chương trình E-verify và được báo cáo rằng họ đã yêu cầu kiểm tra trực tuyến về số lượng nhân viên 32 triệu người được tuyển chọn vào năm ngoái.