Bản tin định cư

Date: 27-05-2019 02:05:11
‘ĐẠO LUẬT LỜI HỨA VÀ GIẤC MƠ’ ĐÃ THÔNG QUA HẠ VIỆN – CỨU TRỢ 2,5 TRIỆU TRẺ DREAMER
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 284

Đáng chú ý trong thời gian qua là dự luật "Lời hứa và Giấc mơ" – về việc cho phép 2,5 triệu trẻ Dreamer có được thường trú nhân và quyền công dân, bao gồm 2,1 triệu trẻ Dreamer và 400 nghìn dân tị nạn, sẽ được thông qua cánh cổng đầu tiên của Hạ viện Liên bang.

Đầu tháng 6, đảng Dân chủ dự kiến sẽ phê chuẩn dự luật tại Quốc hội liên bang, nhưng không rõ liệu Đảng Cộng hòa có hoàn thành nó khi đi qua cánh cổng Thượng viện liên bang hay không

Không rõ liệu dự luật "Lời hứa và Giấc mơ" vào thời điểm hợp tác lưỡng đảng ở Washington DC gần như bị dừng lại, nhưng hiện nay đã thông qua cánh cổng đầu tiên của Hạ viện Hoa Kỳ, nhưng sẽ tiếp tục được đẩy nhanh cải cách nhập cư hay không.

Dự luật về "Lời hứa và Giấc mơ" đã được cam kết bỏ phiếu của Hạ viện vào đầu tháng 6, vì vậy sự chấp thuận của Hạ viện là gần như chắc chắn.

Hạ viện hiện có 235 chỗ ngồi cho đảng Dân chủ, và 198 chỗ ngồi cho đảng Cộng hòa, hầu hết tất cả các đảng Dân chủ và một số đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ ủng hộ sự cứu trợ cho trẻ Dreamer.

Đạo luật về "Lời hứa và Giấc mơ" nhằm mở ra những con đường cho những người trẻ tuổi mù chữ đã đến Mỹ trong thời thơ ấu của họ, cũng như những nạn nhân đã sống ở Hoa Kỳ từ lâu để tránh chiến tranh hoặc thiên tai.

Đầu tiên, 2,1 triệu trẻ Dreamer sẽ được cung cấp thẻ xanh có điều kiện và sẽ được phép chuyển quốc tịch Hoa Kỳ thông qua thẻ xanh chính thức.

Nếu là người nhập cư bất hợp pháp đã ở Hoa Kỳ hơn bốn năm trước khi 18 tuổi và không liên quan đến tội phạm và có bằng tốt nghiệp trung học, sẽ được cấp thẻ thường trú nếu người đó nộp đơn xin thẻ xanh có điều kiện 10 năm.

Thường trú nhân có điều kiện được yêu cầu trở thành thường trú nhân khi họ đăng ký học đại học và đăng ký hai năm, hoặc hai năm tham gia nghĩa vụ quân sự Hoa Kỳ hoặc ba năm làm việc.

Thứ hai, 300.000 đến 440.000 nạn nhân đến từ El Salvador, Honduras và Haiti, cũng như Mỹ Latinh, cho phép họ nộp đơn xin thường trú ngay lập tức.

Thứ ba, 2,5 triệu người, bao gồm 2,1 triệu trẻ Dreamer và 440.000 người tị nạn, sẽ có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ giống như hệ thống hiện tại sau năm năm có được tình trạng thường trú nhân.

Nhưng hiện tại còn đang chờ đợi liệu có được thông qua Thượng viện Liên bang hay không.

Ngoài ra, Nhà Trắng đang dự kiến ​​sẽ đối phó với tất cả các cải cách nhập cư, bao gồm các biện pháp đối với trẻ Dreamer và cải cách hệ thống cư trú hợp pháp, nhấn mạnh vào cải cách nhập cư toàn diện.