Bản tin định cư

Date: 31-07-2020 09:07:56
ĐÁNH GIÁ LẠI THỦ TỤC BÃI BỎ DW FOCUS TRUMP DACA VÀ CHO PHÉP GIA HẠN TRONG 1 NĂM
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 50

Chính quyền Trump tuyên bố sẽ thay đổi kế hoạch bãi bỏ chính sách của DACA trong sáu tháng và bắt đầu đánh giá đầy đủ và cho phép sự đổi mới cho những trẻ Dreamer trong năm tới.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu trì hoãn mới nào trong thời gian xem xét lại và thời gian này sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử tổng thống.

Tuyên bố bãi bỏ chính sách DACA trong vòng sáu tháng của Chính quyền Trump, mặc cho Tòa án Tối cao Liên bang đã bị đình chỉ, thì hiện đã được dời lại và bắt đầu xem xét lại đầy đủ.

Đánh giá lại đầy đủ về chính sách DACA của chính quyền Trump có thể diễn ra trong 60 hoặc 100 ngày, nhưng truyền thông Mỹ cho biết sẽ không kết thúc trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 để tránh tranh cãi chính trị.

Đặc biệt, chính quyền Trump sẽ cho phép những người thụ hưởng chương trình DACA được gia hạn giấy phép trì hoãn và giấy phép làm việc trong 1 năm tới để đánh giá và xem xét lại đầy đủ.

Thay vào đó, đơn xin hoãn trục xuất và giấy phép lao động mới sẽ không được chấp nhận.

Tòa án Tối cao đã ra lệnh xem xét lại đầy đủ để cho phép các đơn đăng ký mới được chấp nhận sau khi chính quyền Trump quyết định rằng thay vì bãi bỏ chương trình DACA thì sẽ dành thời gian thực hiện các bước xem xét lại, nhưng chính quyền Trump chỉ chấp nhận một nửa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Chad Wolf cho biết, Chính quyền của Trump có thể sẽ bãi bỏ chương trình DACA trong sáu tháng tới.

Điều này là do Tòa án Tối cao đã ngăn chặn sự đình chỉ của DACA thông qua cuộc bỏ phiếu 5 phiếu tán thành và 4 phiếu chống, nhưng không công nhận chính sách đó là luật, và thiện hiện ngăn chặn nó vì nó không có các biện pháp tiếp theo dành cho những trẻ Dreamer.

Tuy nhiên, nếu quá trình bãi bỏ DACA được tiếp tục một lần nữa, rõ ràng là nó sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi không thể đoán được trước cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Các đơn đăng ký mới không được phép, nhưng việc được gia hạn 1 năm cũng được coi là một điều tốt.

Theo đó, có khoảng 650.000 trẻ Dreamer, đã được hoãn lại hai năm qua chương trình DACA và đã sử dụng Giấy phép lao động. Trong năm tới, có thể nộp đơn xin gia hạn trước khi thời hạn kết thúc.