Bản tin định cư

Date: 08-08-2019 03:08:05
CỨ BẢY HỘ GIA ĐÌNH NHẬP CƯ THÌ CÓ MỘT HỘ TỪ BỎ PHÚC LỢI VÌ THẺ THƯỜNG TRÚ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 108

 

Theo thống kê thì cứ bảy hộ gia đình của các gia đình nhập cư đã từ bỏ các phúc lợi của họ, vì sợ rằng chính quyền Trump sẽ từ chối đơn xin thường trú theo các khoản phí công cộng trong chính sách mới.

Đặc biệt, nhiều gia đình nhập cư đã tránh sử dụng cả tem thực phẩm và Trợ cấp y tế mặc dù không bị ảnh hưởng đến quyền công dân của họ.

Chính quyền Trump đã tấn công các gia đình nhập cư ngay cả trước khi các cáo buộc công khai mới được thi hành từ tháng 10 này.

Các cáo buộc công khai mới của chính quyền Trump về việc bác bỏ đơn xin thị thực lao động hoặc thường trú nhân thông qua việc họ sử dụng các phúc lợi của chính phủ,mặc dù chính sách vẫn chưa được thực thi nhưng chúng đang gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng gia đình nhập cư.

Chính quyền Trump dự đoán rằng quy tắc cuối cùng của việc thu phí công cộng mới cuối cùng sẽ được Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng phê duyệt và đăng trong Đăng ký Liên bang trong vài ngày tới và sẽ được thực hiện sớm nhất là 30 ngày hoặc không quá 60 ngày.

Tuy nhiên, nhiều gia đình nhập cư đã từ bỏ các phúc lợi của họ vì họ sợ thiệt hại nghiêm trọng như bị loại bỏ thị thực làm việc, thường trú hoặc quyền công dân.

Theo một cuộc khảo sát do Viện đô thị công bố, chính phủ cực kỳ lo ngại rằng cứ bảy hộ gia đình nhập cư sẽ có 1 hộ lo ngại việc bị từ chối đơn xin thị thực làm việc hoặc thường trú theo quy định về phí công cộng mới của chính quyền Trump, hoặc thậm chí bị thiệt thòi khi nộp đơn xin thường trú hoặc thường trú, mà từ bỏ những phúc lợi vốn có của mình.

Các gia đình nhập cư đã từ bỏ các phúc lợi của chính phủ, đặc biệt là tem thực phẩm và trợ cấp y tế, đang phải chịu một cuộc sống tệ hơn bời vì tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ hơn do nợ ngày càng tăng và chi phí y tế lớn cũng ngày càng cao.

Do các quy định mới mà một bộ phận không nhỏ các gia đình nhập cư hiện đang tránh các phúc lợi của chính phủ vì họ sợ rằng sẽ bị từ chối không đủ tư cách trở thành công dân Hoa Kỳ.

Ngoài ra, ngay cả khi con cái của một công dân đã sử dụng các phúc lợi của chính phủ, họ vẫn lo lắng rằng đơn xin thường trú của họ sẽ bị hủy bỏ.

Cùng với điều này, Obama Care, còn được gọi là ACA, và các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em không nằm trong chính sách bị hạn chế.