Bản tin định cư

Date: 08-07-2019 04:07:28
CHI 35 TRIỆU ĐÔ LA MỸ MỘT NGÀY CHO NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP Ở HOA KỲ
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 204

 

Theo thống kê cho biết, Hoa Kỳ đã chi 35 triệu đô la để chứa 638.000 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày.

Gồm có 26,48 triệu đô la để tạm giữ 594.000 người bị bắt ở biên giới, 3,9 triệu đô la để di dời 31.100 người nhập cư bất hợp pháp trưởng thành và 4,7 triệu đô la để bảo vệ 13.000 trẻ em nhập cư.

Chính phủ Hoa Kỳ đã tiết lộ trong cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa rằng họ phải trả 35 triệu đô la mỗi ngày để bắt giữ và chứa những người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới.

Đầu tiên, những người nhập cư bất hợp pháp nhất ở Hoa Kỳ là những người bị bắt ở biên giới bị bắt qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico, với trung bình 594.000 người mỗi ngày trong các cơ sở của CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ).

Trong số này, 333.000 người là nhập cư theo từng nhóm gia đình, và có khoảng 20.424 người lớn và khoảng 56.000 trẻ em.

Chi phí lên tới 26,48 triệu đô la để chứa 594.000 người, bao gồm 45 đô la cho một người/ ngày.

Các vụ bắt giữ biên giới được thực hiện trung bình trong 25 ngày, điều này có nghĩa chính phủ Hoa Kỳ phải đầu tư 529,7 triệu đô la vào tất cả các vấn đề.

ICE (Cục Thực thi Hải quan Di trú), chịu trách nhiệm kiểm soát nhập cư tại Hoa Kỳ, giữ trung bình 31.100 người nhập cư bất hợp pháp trưởng thành mỗi ngày.

ICE sử dụng 126 đô la một ngày trên đầu người, chi tiêu 390.000 đô la cho 31.100 người.

Những người bị giam giữ trung bình 48 ngày, thì tổng chi phí của ICE sẽ là 187 triệu đô la

Thứ ba, trong số những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt qua biên giới hoặc bị bắt trong kiểm soát nhập cư, trẻ em hiện đang bảo vệ 13.000 người trong Bộ Y tế và Phúc lợi.

Chính phủ phải chi 775 đô la mỗi người cho 2.600 người được bảo vệ tạm thời ở các cơ sở tư nhân, vì vậy họ chi 2 triệu đô la mỗi đêm và chi 2,600 đô la/người với 226 đô la cho 10,400 người được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở.

Bảo vệ 13.000 trẻ em nhập cư, Bộ Y tế và Phúc lợi đang chi 4,7 triệu đô la mỗi ngày.

Kết hợp lại, Hoa Kỳ ước tính chi 35,8 triệu đô la trong một ngày để đáp ứng 638.100 người nhập cư bất hợp pháp.