Bản tin định cư

Date: 16-11-2020 01:11:43
BIDEN ‘LOẠI BỎ TRỤC XUẤT, TIẾP TỤC DACA, ĐẠO LUẬT GIẤC MƠ, MỞ RỘNG NHẬP CƯ'
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 117

Nếu chính quyền Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm sau, họ đã tuyên bố sẽ bãi bỏ hoàn toàn chính sách chống nhập cư của Trump từ ngày đầu tiên và chuyển sang chính sách ủng hộ nhập cư.

Đặc biệt, chính quyền của Biden hứa sẽ đóng băng việc trục xuất những người không có giấy tờ, tiếp tục chương trình DACA, và bắt đầu cải cách nhập cư bằng cách thúc đẩy Đạo luật Giấc mơ và mở rộng mức độ nhập cư.

Nếu tranh chấp tổng thống được giải quyết và Joseph Biden nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1 năm sau, rõ ràng chính sách nhập cư của Hoa Kỳ sẽ thay đổi 180 độ trên tất cả.

Tổng thống đắc cử Joseph Biden dự đoán rằng từ ngày đầu tiên nhậm chức, chính sách của Trump sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn theo lệnh hành pháp của tổng thống, và sẽ chuyển sang các chính sách ủng hộ người nhập cư như giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp và mở rộng nhập cư.

Để giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp, đầu tiên, chính sách chống nhập cư của Trump sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn kể từ ngày đầu tiên nhậm chức, và cuộc đàn áp nhập cư sẽ bị dừng lại, và việc trục xuất những người không có giấy tờ sẽ bị đóng băng như một lý do để tổ chức lại chính sách trục xuất.

Thứ hai, chính sách DACA, hiện đang mang lại lợi ích cho 7500 người, tiếp tục các đơn mới, vốn đã bị đình chỉ trong vài năm, và bảo vệ những trẻ Dreamer mới không thể nộp đơn xin tình trạng tuổi của họ. Chương trình DAPA, mở rộng mục tiêu hoãn trục xuất cha mẹ nhập cư bất hợp pháp của những trẻ Dreamer, cũng dự kiến ​​sẽ được thúc đẩy trở lại.

Thứ ba, trước khi vấn đề bãi bỏ chính sách DACA bắt đầu được Tòa án Tối cao Liên bang xét xử và quyết định vào cuối tháng 6 năm sau, trước tiên sẽ được quyết định thúc đẩy Đạo luật Giấc mơ cho phép 2,5 triệu đến 3 triệu trẻ Dreamer có tư cách pháp nhân, thường trú và quốc tịch.

Để quay trở lại hệ thống nhập cư hợp pháp hợp lý, chính quyền Biden đầu tiên tuyên bố rằng họ sẽ ngay lập tức bãi bỏ các rào cản biên giới chỉ dành cho quốc phòng của chính quyền Trump, thị thực và nhập cảnh Hoa Kỳ, loại bỏ đình chỉ hoặc hạn chế thường trú, loại bỏ đình chỉ tị nạn và mở lại cửa nhập cư.

Ông nhấn mạnh rằng các hạn chế nhập cư về phí công và viện trợ công cộng của Trump nhằm ngăn chặn những người nhập cư không cần tiền sẽ bị loại bỏ.

Ông gợi ý rằng lệnh cấm tái nhập cảnh nếu có tiền sử lưu trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ từ 3 năm trở lên và 10 năm trong hơn 1 năm, sẽ bị loại bỏ.

Trong khi ban hành cải cách nhập cư, ông cam kết đồng thời mở rộng nhập cư gia đình và nhạp cư diện việc làm.

Di trú gia đình đề xuất rằng vợ / chồng và con chưa thành niên của thường trú nhân có thể được phân loại là thành viên gia đình trực tiếp của công dân để họ có thể nhanh chóng nhận được thường trú mà không bị hạn chế, và lượng giấy tờ thừa sẽ được giảm mạnh.

Sở Di trú cho biết sẽ mở rộng thị thực lao động và làm việc thường trú để hàng ngoại có thể được tuyển dụng nhiều nhất có thể theo nhu cầu của thị trường Mỹ.