Bản tin định cư

Date: 14-12-2020 04:12:34
BA ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHỎNG VẤN NHẬP CƯ DIỆN VIỆC LÀM
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 170

Hỏi: Tôi đã được phỏng vấn tại Việt Nam cho mục đích nhập cư làm việc, nhưng người nộp đơn xin thường trú đã bị từ chối vì anh ta biết với chủ lao động. Có những biện pháp nào để giải quyết?

Đáp: Dù cùng một công việc nhưng khi phỏng vấn tại Việt Nam, tất cả đều bị từ chối vì 3 lý do sau. Đầu tiên, điều trở ngại nhất là anh đã biết cách thuê một nhân viên thông qua việc làm để xin thường trú. Trong khi đó, nếu ứng viên và nhà tuyển dụng có quan hệ họ hàng với nhau, hoặc họ biết nhau, họ sẽ bị từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Nói cách khác, trong trường hợp quen biết lẫn nhau theo cách này, kết luận được đưa ra trước rằng người nộp đơn đã chuẩn bị và tiến hành cấp thường trú nhân là sai sự thật, và do đó, lý do từ chối được tạo ra.

Phương pháp là yêu cầu họ đưa tất cả các tin nhắn và e-mail trên mạng xã hội giữa người nộp đơn với nhà tuyển dụng và luật sư phụ trách, để lý do từ chối được tạo ra bằng cách tìm hiểu những cuộc trò chuyện với nhà tuyển dụng và khi nào thì trao đổi với luật sư. Vì vậy, trước hết, nếu có sự biết nhau, bạn nghĩ rằng thủ tục cấp thẻ xanh giữa người sử dụng lao động và người nộp đơn xin thẻ xanh được thực hiện và xử lý sai, và sau đó chúng sẽ được kiểm tra lại. Việc gửi tất cả thông tin liên lạc giữa luật sư và khach hàng là điều bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ, nhưng Lãnh sự quán yêu cầu điều đó vì họ không biết luật này.

Các yêu cầu gửi thông tin liên lạc với luật sư có thể được báo cáo cho trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Lý do từ chối thứ hai là khi quá trình cấp thẻ xanh bắt đầu. Tôi thấy những cuộc trò chuyện đã được trao đổi kể từ khi nào. Lý do là nếu bai bên đã thảo luận trước với nhau về quy trình thẻ xanh, thì đây cũng không phải là quy trình nhập cư hợp pháp, mà phía nhà tuyển dụng đang cố gắng làm thẻ xanh cho người nộp đơn. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là nó được kết luận rằng đó là một thủ tục sai và cuộc kiểm tra bắt đầu được tiến hành.

Tốt nhất nên gửi hồ sơ tìm việc kèm với quảng cáo việc làm ở Hoa Kỳ giữa nhà tuyển dụng và người xin thẻ xanh sau khi bắt đầu đăng ký hồ sơ nhập cư, nhận lương, và sau đó chỉ định một luật sư để giao tiếp là quan trọng nhất trong thời gian. Nếu có dấu vết liên lạc với nhau trước thời điểm đó, họ sẽ từ chối nói rằng mọi chuyện điều đang được dàn xếp với người nộp đơn khi quen biết nhau. Điều quan trọng nhất là làm thế nào bạn biết đến công việc và ứng tuyển. Khi nào và như thế nào, với ai, và những câu chuyện, họ cố gắng tìm ra các chi tiết của quá trình, và sẽ hỏi mọi chi tiết.

Cuối cùng, lý do từ chối thứ ba là cho ai, tiền gì và bao nhiêu, bằng cách yêu cầu họ mang theo hồ sơ chuyển khoản ngân hàng do đương đơn thường trú nhân gửi đến Hoa Kỳ, tạo ra lý do từ chối.

Có một phần trong luật của Hoa Kỳ liên quan đến việc xử lý thẻ xanh mà người sử dụng lao động phải chịu. Một thủ tục Chứng nhận Lao động (Labor Certification), là một thủ tục xác minh lao động được gọi là Perm, là quy trình xác minh của Cơ quan quản lý lao động. Đây là quy trình xác minh lao động cho phép người sử dụng lao động thuê người nước ngoài đủ tiêu chuẩn nếu không có ứng viên bản xứ đăng ký và công bố thông báo tuyển dụng nhân viên tại Hoa Kỳ. Tất cả các chi phí phát sinh phải do người sử dụng lao động chịu. Chi phí quảng cáo cho tờ báo tuyển dụng nhân viên, nếu luật sư phụ trách quá trình này, đương đơn thường trú không phải chịu. Nếu bất kỳ hồ sơ chuyển tiền từ Việt Nam sang Hoa Kỳ bị phát hiện là vi phạm quy định này, chúng sẽ bị từ chối.