Bản tin định cư

Tổng số 771
Số Tiêu đề Tác giả Ngày Tra Cứu
771 DỰ ĐOÁN DI TRÚ CHO NĂM 2022 Misamo 10-01 76
770 CẢI CÁCH NHẬP CƯ ĐANG BỊ ĐÌNH TRỆ TẠI THƯỢNG VIỆN Misamo 06-01 74
769 DI TRÚ TRONG MỘT NĂM DƯỚI THỜI CHÍNH QUYỀN BIDEN Misamo 09-12 128
768 HẠ VIỆN THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TIÊU DÀNH CHO CẢI CÁCH NHẬP… Misamo 22-11 135
767 CÁC ĐIỀU KHOẢN NHẬP CƯ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TRONG DỰ LUẬT… Misamo 05-11 202
766 DỰ LUẬT CHI TIÊU ĐƯỢC CẬP NHẬT BỞI ĐẢNG DÂN CHỦ BAO… Misamo 29-10 145
765 CHÍNH QUYỀN BIDEN ĐANG CHUẨN BỊ PHỤC HỒI CHÍNH SÁCH BIÊN… Misamo 19-10 120
764 CÁC QUY TẮC CỦA NGHỊ VIỆN THƯỢNG VIỆN CHỐNG LẠI KẾ… Misamo 30-09 143
763 CHÍNH QUYỀN BIDEN CÔNG BỐ QUY TẮC MỚI ĐỂ BẢO TỒN DACA Misamo 28-09 124
762 TÌNH HÌNH TỒN ĐỌNG TẠI BỘ NGOẠI GIAO TRONG THÁNG 9 Misamo 23-09 142
761 CÁC QUY TẮC CỦA NGHỊ VIÊN THƯỢNG VIỆN CHỐNG LẠI CẢI… Misamo 21-09 130
760 CHÍNH QUYỀN BIDEN KHÁNG CÁO PHÁN QUYẾT CẤM NGƯỜI NỘP ĐƠN… Misamo 13-09 165
759 TỔNG THỐNG BIDEN ĐANG GIÁM SÁT SỰ SUY GIẢM LỊCH SỬ TRONG… Misamo 01-09 160
758 BỘ NGOẠI GIAO LÊN LỊCH CHO HÀNG NGÀN CUỘC PHỎNG VẤN THẺ… Misamo 27-08 170
757 TỔNG THỐNG BIDEN NHỜ LUẬT SƯ GIÚP HỦY BỎ CHÍNH SÁCH NHẬP… Misamo 11-08 201
756 USCIS ĐẢO NGƯỢC CHÍNH SÁCH THỜI TRUMP VỀ VIỆC TỪ CHỐI… Misamo 10-06 390
755 CÁC VẤN ĐỀ TẠI USCIS VẪN TỒN TẠI, BẤT CHẤP SỰ TIẾN… Misamo 04-05 293
754 HẠ VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA ĐẠO LUẬT "GIẤC MƠ VÀ LỜI HỨA… Misamo 23-03 444
753 HẠ VIỆN THÔNG QUA LUẬT ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TRANG TRẠI ĐỊA… Misamo 23-03 447
752 ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH NHẬP CƯ CỦA TỔNG THỐNG BIDEN ĐƯỢC… Misamo 11-03 235
751 CHÍNH QUYỀN BIDEN SẼ KHÔNG BẢO VỆ QUY TẮC "CHI PHÍ CÔNG"… Misamo 11-03 217
750 TỔNG THỐNG BIDEN CHẤM DỨT MỘT PHẦN LỆNH CẤM NHẬP CƯ… Misamo 26-02 258
749 BIDEN ĐÃ THỰC HIỆN THÊM 3 HÀNH ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VỀ NHẬP… Misamo 04-02 283
748 BIDEN ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH QUỐC TỊCH 8 NĂM CHO NGƯỜI NHẬP… Misamo 20-01 291
747 TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ HOA KỲ BIDEN CAM KẾT THAY ĐỔI NHẬP… Misamo 19-01 268
746 PHÂN TÍCH VỀ 'SỰ LẶP LẠI CỦA HỆ THỐNG GIỚI HẠN HẠN… Misamo 16-12 472
745 HẠN CHẾ VỀ TỶ LỆ CẤP THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI CÓ THỊ… Misamo 15-12 369
744 BA ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHỎNG VẤN NHẬP CƯ DIỆN VIỆC LÀM Misamo 14-12 299
743 TỒN ĐỌNG HỐ SƠ Ở TÒA ÁN DI TRÚ TĂNG LÊN MỨC CAO NHẤT… Misamo 01-12 339
742 TRUMP CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU 'CÔNG VIỆC CHUYỂN GIAO CHÍNH PHỦ'… Misamo 25-11 300